อุปทาน หมายถึงอะไร
 
nano16233
วันที่  3 ก.ย. 2555
หัวข้อหมายเลข  21661
อ่าน  3,561

อุปทาน หมายถึงอะไร

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 3 ก.ย. 2555 19:27 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบนมัสการพระคุณเจ้า ครับ

    อุปทานในพระพุทธศาสนา หมายถึง ความยึดมั่น   เป็นอุปาทาน มี กามุปาทาน

(ความติดข้อง) ๑    ทิฏฐุปาทาน(ความเห็นผิด) ๑    สีลัพพตุปาทาน (ข้อประพฤติ

ปฏิบัติที่ผิด)๑   อัตตวาทุปาทาน(ความยึดถือว่าเป็นตัวตน) ๑  โดยสภาพธรรมของ

อุปาทาน  ได้แก่ โลภะ และทิฏฐิ  ทั้งโลภะและทิฏฐิ     อุปทานจึงเป็นความยึดมั่น

ด้วยกิเลส ทุกคนยังมีความยึดถือ ด้วยอำนาจของอกุศล แต่สามารถละอุปาทานได้

หมดสิ้นเมื่อเป็นพระอรหันต์ด้วยการเจริญ อบรมปัญญา ฟังพระธรรม ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
nano16233
วันที่ 5 ก.ย. 2555 10:27 น.

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ