Loading...
 17390   ผ้าป่า
แก่นไม้หอม
วันที่ 19 ต.ค. 2553 09:59 น.
อ่าน 1,559
 
 

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น สืบเนื่องจากเรื่อง

กฐิน ที่อาจารย์คำปั่น ได้ให้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่พุทธศาสนิกชน จึงใคร่ขอเรียนถาม

อาจารย์คำปั่น ในเรื่อง "ทอดผ้าป่า"นั้น มีประเพณีปฏิบัติอย่างไรหรือไม่ ขออนุโมทนาค่ะ

 

  ความคิดเห็นที่ 1  
khampan.a
วันที่ 19 ต.ค. 2553 18:31 น.
 

          ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

      ก่อนอื่นต้องเข้าใจความหมายของคำว่า ผ้าป่า  ก่อนว่า หมายถึงอะไร  คำว่า ผ้าป่า

นั้น เป็นคำในภาษาไทย    ซึ่งเมื่อเทียบเคียงสอบทานกับพระไตรปิฎกแล้ว    หมายถึง

ผ้าบังสุกุล  ซึ่งแปลว่า "ผ้าเปื้อนฝุ่น"    ซึ่งเป็นผ้าที่ไม่มีเจ้าของ  ที่พระภิกษุท่านแสวง

หาด้วยการเก็บตามป่าช้า บ้าง  ตามกองขยะ บ้าง     ตามสถานที่ที่บุคคลนำไปทิ้งแล้ว

บ้าง เป็นต้น  เก็บรวบรวมมาทำเป็นผ้าจีวรสำหรับนุ่งห่ม      ผ้าบังสุกุล   จะไม่มีผู้ถวาย 

แต่เป็นการแสวงหาอย่างถูกต้องของพระภิกษุ             นี้จึงเป็นลักษณะของผ้าป่าหรือ

ผ้าบังสุกุล  แต่ถ้าเป็นผ้าที่คฤหัสถ์ถวายโดยตรงต่อท่าน   ผ้านั้น       เป็นคฤหบดีจีวร 

ไม่ใช่ผ้าบังสุกุล      (ซึ่งทั้งผ้าบังสุกุล และ ผ้าคฤหบดีจีวร ก็เป็นผ้าที่ควรแก่พระภิกษุ)

     การทอดผ้าป่า  หรือ  การถวายผ้าป่า  ไม่มีในพระไตรปิฎก  ถ้าจะพิจารณาตามความ

เป็นจริงในสังคมไทย แล้ว  ผ้าป่า มีความคลาดเคลื่อนจากพระธรรมวินัย   ซึ่งจะเห็นได้

ว่า  ที่บอกว่าถวายผ้าป่า      ก็ไม่ใช่ผ้าป่าในพระธรรมวินัย  เพราะส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่อง

ของเงินทอง   เงินทอง  ไม่ใช่ผ้าป่า      ผ้าที่นำไปถวาย ก็ไม่ใช่ผ้าป่า     เพราะผ้าป่าที่

แท้จริง เป็นผ้าบังสุกุล คือผ้าเปื้อนฝุ่นที่พระภิกษุแสวงหามาเพื่อทำเป็นจีวรเท่านั้นเอง 

    การศึกษาพระธรรม  เป็นเรื่องเบาสบาย  เมื่อเข้าใจอย่างถูกต้องแล้ว  ไม่ว่าบุคคลอื่น

จะว่าอย่างไร     ทำอย่างไร       มีความเห็นอย่างไร      ความเข้าใจของเราก็ไม่เปลี่ยน

เพราะถูก คือ ถูก    ผิด คือ ผิด     ความจริงเป็นอย่างไร  ก็ต้องเป็นอย่างนั้น  ครับ

     ขอเชิญคลิกอ่านข้อความนี้เพิ่มเติม นะครับ  ....    การถวายผ้าป่า    

              ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณแก่นไม้หอม และ ทุก ๆ ท่านครับ...

 
  

  ความคิดเห็นที่ 2  
Noparat
วันที่ 20 ต.ค. 2553 08:24 น.
 

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 3  
จักรกฤษณ์
วันที่ 20 ต.ค. 2553 10:45 น.
 

การศึกษาพระธรรม  เป็นเรื่องเบาสบาย 

เมื่อเข้าใจอย่างถูกต้องแล้ว 

ไม่ว่าบุคคลอื่นจะว่าอย่างไร     ทำอย่างไร       มีความเห็นอย่างไร     

ความเข้าใจของเราก็ไม่เปลี่ยน

เพราะถูก คือ ถูก    ผิด คือ ผิด    

ความจริงเป็นอย่างไร  ก็ต้องเป็นอย่างนั้น  ครับ

ขอบพระคุณและขออนุโมทนา อ.คำปัน มากครับ

รู้สึก"เบาสบาย" จริงๆ ครับ เมื่อได้อ่านข้อความนี้แล้ว 

 
  

  ความคิดเห็นที่ 4  
lovedhamma
วันที่ 7 ต.ค. 2556 15:49 น.
 

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  แสดงความคิดเห็น
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่

Back to Top