อัปปนาสมาธิ
 
บ้านธัมมะ
วันที่  28 พ.ย. 2551
หัวข้อหมายเลข  10542
อ่าน  6,808

อัปปนาสมาธิ
อปฺปนา (ความแนบแน่น) + สมาธิ (ความทรงไว้พร้อม , ความตั้งมั่น) สมาธิที่ถึงความแนบแน่น  หมายถึง  สมาธิที่เกิดกับฌานจิตซึ่งพ้นจากรูป เสียง กลิ่นรส โผฏฐัพพะ (พ้นจากกามอารมณ์) สามารถข่มกิเลสนิวรณ์ได้  ตลอดเวลาที่ยังไม่ออกจากฌาน  อัปปนาสมาธิเกิดกับจิตที่เป็นรูปวจรภูมิ  อรูปาวจรภูมิ  และโลกุตรภูมิ ไม่เกิดกับจิตที่เป็นกามาวจรภูมิ

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 30 พ.ย. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Nongnuch
Nongnuch
วันที่ 19 พ.ย. 2553 15:35 น.

Anumotana ka

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ