บ้านธัมมะ ม.ค. ๒๕๕๒ ตอนที่ 24

สนทนาธรรมที่บ้านธัมมะ เชียงใหม่ ๑๓-๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๕๒

สาระสำคัญ

ข้อความบางตอน


หัวข้อหมายเลข  6068
ปรับปรุง  24 มิ.ย. 2558