บ้านธัมมะ ม.ค. ๒๕๕๒ ตอนที่ 28


  สนทนาธรรมที่บ้านธัมมะ เชียงใหม่ ๑๓-๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๕๒

  สาระสำคัญ

  ข้อความบางตอน

   


  หมายเลข 6072
  24 มิ.ย. 2558