สะสมความเข้าใจถูก ก่อนจะละจากโลกนี้ไป

สะสมความเข้าใจถูก ก่อนจะละจากโลกนี้ไป


หัวข้อหมายเลข  11130
ปรับปรุง  28 ม.ค. 2561