ความสะอาดย่อมไม่มีเพราะน้ำ

ผู้ถาม   จากการฟังธรรมะทางวิทยุ มีอยู่ประโยคหนึ่ง ท่านอาจารย์กล่าวว่า ความสะอาดย่อมไม่มีเพราะน้ำ อยากให้ท่านอาจารย์อธิบาย

ส.         ความสะอาดของใจ เอาน้ำล้างไม่ออก

ผู้ถาม   ขอบพระคุณค่ะ ขอเรียนอีกคำถามหนึ่ง ต้องอดทนตั้งแต่ขั้นการฟัง

ส.         อาจจะเบื่อแล้ว ใช่ไหมคะ แต่ก็ยังฟังต่อไปด้วยความอดทน ถ้าไม่อดทนก็กลับไปเลย

อดิศักดิ์            ถ้าเจอคำว่า “สะอาด” ที่ไหน จำไว้ว่า เป็นกาย วาจา ใจ