ธรรมเป็นเครื่องกั้นมิให้บรรลุธรรม
 
sms
วันที่  24 ก.ย. 2549
หมายเลข  2169
อ่าน  1,734
ธรรมเป็นเครื่องกั้นมิให้บรรลุธรรม มีอะไรบ้าง

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 25 ก.ย. 2549


ธรรมเป็นเครื่องกั้นมิให้บรรลุธรรม หรือ ธรรมที่เป็นอันตรายแก่สวรรค์และมรรคผล (อันตรายิกธรรม) มีทั้งหมด ๕ ประการ คือ การกระทำกรรมหนัก คือ

อนันตริยกรรม ๑

ผู้ที่มีความเห็นผิดที่ร้ายแรงแก้ไขไม่ได้ (นิยตมิจฉาทิฏฐิ) ๑

การปฏิสนธิด้วยอเหตุกะ ๑

การด่าว่าร้ายพระอริยะ (อริยุปวาท) ๑

การต้องอาบัติ คือมีศีลที่ไม่บริสุทธิ์ของพระภิกษุ (อาณาวีติกกมะ) ๑  

ใน ๕ ประการนั้น บางข้อแก้ไขแล้ว ไม่ปิดกั้น บางข้อกั้นการบรรลุธรรม แต่ไม่กั้นสวรรค์ คือ การปฏิสนธิเป็นอเหตุกะหรือทวิเหตุกะ ฯ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
study
วันที่ 25 ก.ย. 2549
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 26 พ.ย. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 24 เม.ย. 2557

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ และขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
chatchai.k
วันที่ 16 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ