ขอเชิญรับชมเว็บไซต์ภาคภาษาจีน

 
มศพ.
วันที่  4 มิ.ย. 2555
หมายเลข  21217
อ่าน  7,244

•••..... ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย .....•••
เรียนเชิญผู้ศึกษาธรรมะทุกท่าน รับชมเว็บไซต์ภาค ภาษาจีน ได้ที่
chinese.dhammahome.com

หรือคลิกที่ จากหน้าเว็บไซต์บ้านธัมมะ (ควรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่รองรับภาษาจีน) ภายในเว็บไซต์มีเนื้อหาที่แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้佛法講座 สนทนาธรรม佛法講錄 ธรรมเตือนใจ雜項的佛法 ปกิณณกธรรม漫畫 การ์ตูนธัมมะแสดงเป็นอักษรจีนตัวเต็ม 繁體 และตัวย่อ 简体 ให้สะดวกในการอ่าน โดยเนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นั้น...จัดทำโดยคุณนีลพา เอ็งไพบูลย์ ...สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. หมายเลข 484

ประวัติและผลงานของคุณนีลพา เอ็งไพบูลย์

คุณนีลพา เอ็งไพบูลย์ เป็นผู้มีความสามารถในภาษาจีนอย่างมาก ท่านเริ่มสนใจธรรม เมื่อ 15 ปีที่ผ่านมา โดยเริ่มศึกษาพระธรรมที่เป็นภาษาจีน ต่อมาท่านมีความคิดว่าในเมื่อเป็นคนไทย ก็ควรเข้าใจธรรมตามภาษาของคนไทยด้วย จึงได้เริ่มศึกษาพระธรรมจากที่ต่างๆ ในประเทศไทย โดยสมัครเรียนพระอภิธรรม แต่เพราะการสอนที่ให้พยายามจำให้ได้ ทำให้คุณนีลพาไม่เข้าใจในสิ่งที่จะต้องจำว่าพระพุทธศาสนาสอนอะไร

ด้วยความบังเอิญ เมื่อ 7 ปีที่แล้ว ได้เปิดวิทยุฟังคำบรรยายของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ จึงทำให้เกิดความสนใจ ครั้งแรกก็ยังไม่เข้าใจ แต่เพราะอาศัยการฟังบ่อยๆ ก็ทำให้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้น และเข้าใจพระธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง จึงได้มาฟังพระธรรมที่มูลนิธิฯ และมีกุศลศรัทธาที่จะช่วยงานการเผยแพร่พระธรรมในภาษาที่ท่านถนัด คือ ภาษาจีน จึงได้แปลหนังสือ บุญกิริยาวัตถุ เป็นภาษาจีน และได้เผยแพร่ในเวปไซต์ Bhuddhistdoor.com เป็นเวลา 1 ปี

คุณนีลพาเกิดในเมืองไทย บ้านเดิมอยู่ที่ จ.เชียงใหม่ ทำงานในแวดวงหนังสือพิมพ์ ปัจจุบันทำงานที่หนังสือพิมพ์ ซินเสียนเยอะเป้า เมื่อฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมแล้ว ท่านก็ได้ทำประโยชน์แก่คนอื่น โดยเขียนบทความเรื่องธรรมสั้นๆ ไปลงหนังสือพิมพ์ต่างๆ

ปัจจุบันเป็นกรรมการสมาคมนักเขียนจีนแห่งประเทศไทย ในปี 2008 ได้เข้าประกวดเขียนบทความเรื่องสั้น โดยสมาคมนักเขียนจีนแห่งประเทศไทย ได้ที่ 2 ได้รับเกียรติ โดยหนังสือรวบรวมบทความเรื่องสั้นของนักเขียนหญิงทั่วโลก นำเรื่องสั้นของคุณนีลพา รวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้

ในปี 2009 ได้เขียนบทความเรื่องสั้นทางอินเตอร์เน็ท จัดโดยสมาคมนักเขียนจีนแห่งแคนาดา ได้เข้ารอบ 1 ใน 100 ซึ่งสำหรับประเทศไทยนั้นมีผู้เข้ารอบเพียง 2 ท่าน เป็นตัวแทนประเทศไทย ในการได้รับคัดเลือกนำบทความเรื่องสั้นลงในหนังสือบทความเรื่องสั้น เขียนโดยนักเขียนหญิงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชื่อหนังสือ SELECTED CHINESE WOMEN’s WRITING SOUTHEAST ASIA (หน้า 341)

ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกๆ ท่าน


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 4 มิ.ย. 2555

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณนีลพา เอ็งไพบูลย์ ด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paderm
วันที่ 4 มิ.ย. 2555

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณนีลพา เอ็งไพบูลย์

ขออนุโมทนาทีมงานทุกๆ ท่าน ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เข้าใจ
วันที่ 4 มิ.ย. 2555

ขอร่วมอนุโมทนาในกุศลจิตเจตนาที่มั่นคงของ คุณนีลพา เอ็งไพบูลย์ด้วยครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
aurasa
วันที่ 4 มิ.ย. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิตคุณนีลพาและทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
best46
วันที่ 4 มิ.ย. 2555

ขออนุโมทนาให้คุณนีลพา เอ็งไพบูลย์นะครับ ที่ได้สร้างประโยชน์ทางธรรมแก่คนหมู่มาก

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
เซจาน้อย
วันที่ 4 มิ.ย. 2555

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณนีลพา เอ็งไพบูลย์

ขออนุโมทนาทีมงานและทุกๆ ท่านด้วย ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
khampan.a
วันที่ 4 มิ.ย. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณนีลพา เอ็งไพบูลย์

ขออนุโมทนาทีมงานทุกๆ ท่าน ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
พรรณี
วันที่ 4 มิ.ย. 2555

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณนีลพา เอ็งไพบูลย์ และทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
JANYAPINPARD
วันที่ 5 มิ.ย. 2555

ขออนุโมทนาคุณนีลพา เอ็งไพบูลย์ ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
ผิน
วันที่ 5 มิ.ย. 2555

ขอบคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของ คุณนีลพา เอ็งไพบูลย์และทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
wanipa
วันที่ 5 มิ.ย. 2555

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณนีลพา เอ็งไพบูลย์ ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
หลานตาจอน
วันที่ 5 มิ.ย. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณนิลพา เอ็งไพบูลย์

และทีมงานทุกๆ ท่านด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
Noparat
วันที่ 5 มิ.ย. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณนีลพา เอ็งไพบูลย์

และ ขออนุโมทนาทีมงานทุกๆ ท่าน ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
ทศพล13
วันที่ 5 มิ.ย. 2555

ขอกราบอนุโมทนาด้วยความเคารพนอบน้อมอย่างสูงยิ่ง

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
jaturong
วันที่ 6 มิ.ย. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
ประสาน
วันที่ 6 มิ.ย. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
pornchai
วันที่ 7 มิ.ย. 2555

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
P.LIU
วันที่ 7 มิ.ย. 2555

ขออนุโมทนาสาธุในการเผยแพร่ธรรมทานเป็นภาษาจีนของคุณนีลพา เอ็งไพบูลย์ ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
ผ้าเช็ดธุลี
วันที่ 11 มิ.ย. 2555

* * * ------------------ * * *

ขออนุโมทนากุศลทุกประการ ในกาลนี้ด้วยครับ

* * * * ------------------------- * * * *

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
raynu.p
วันที่ 12 มิ.ย. 2555

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
ผู้มีความประมาท
วันที่ 13 มิ.ย. 2555

ขอร่วมอนุโมทนาในกุศลจิตค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 22  
 
Thanapolb
วันที่ 19 มิ.ย. 2555

ขออนุโมทนาสาธุในการเผยแพร่ธรรมทานเป็นภาษาจีนของคุณนีลพา เอ็งไพบูลย์ ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 23  
 
วิริยะ
วันที่ 21 มิ.ย. 2555

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 24  
 
nong
วันที่ 22 มิ.ย. 2555

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณนีลพาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 25  
 
Onfa
วันที่ 4 ก.ค. 2555

อนุโมทนาด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 26  
 
ING
วันที่ 11 ก.ค. 2555

ขออนุโมทนาด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 27  
 
Komsan
วันที่ 23 ส.ค. 2555

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 28  
 
boong
วันที่ 2 พ.ย. 2555

ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาในกุศลจิตของคุณนีลพาด้วยค่ะ เพราะจะได้เปิดให้คุณแม่อ่านค่ะ หาเว็บไซต์ธรรมะที่เป็นภาษาจีนไม่ได้ลยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 29  
 
ทำดีทูเดย์
วันที่ 22 ม.ค. 2556
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 30  
 
แมวทไวไลท์
วันที่ 13 มิ.ย. 2556

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 31  
 
raynu.p
วันที่ 11 ก.ค. 2556

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 32  
 
gwanggaeinna
วันที่ 13 ส.ค. 2556

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 33  
 
ํํญาณินทร์
วันที่ 18 ก.ย. 2560

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 34  
 
Pasnalin
วันที่ 6 พ.ย. 2560

พอดีมีความรู้ภาษาจีนอยู่บ้างและสนใจที่จะเผยแพร่ธรรมะเป็นภาษาจีนค่ะ ถ้ามีใครพอจะรู้จักผู้รู้ดานศัพท์ธรรมมะจีนก็ช่วยแนะนำให้หน่อยนะคะ Email:pasnarin2017@gmail.com

 
  ความคิดเห็นที่ 35  
 
Guest
วันที่ 8 พ.ย. 2560

ขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของคุณนีลพา เอ็งไพบูลย์ และคณะค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 36  
 
palsawangpattanagul
วันที่ 30 เม.ย. 2563

无极感恩

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ