จำได้ว่ามี 5 อาชีพที่พระพุทธเจ้าห้ามทำเด็ดขาด
 
sittirat
วันที่  7 ส.ค. 2549
หมายเลข  1781
อ่าน  10,578
จำได้ว่ามี 5 อาชีพที่พระพุทธเจ้าห้ามทำเด็ดขาด คือ 1. ค้าอาวุธ  2. ค้ายาพิษ  3. ค้าสุรา 4. ค้ามนุษย์  5. ค้าสัตว์มีชีวิต   รบกวน ทีมงานบ้านธัมมะ ช่วยบอกด้วยครับว่า พระพุทธเจ้าตรัสถึงโทษของ 5 อาชีพนี้อย่างไร...ขอทราบว่าอยู่หน้าไหนของพระไตรปิฏกด้วยครับ ...อนุโมทนา ครับ

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 8 ส.ค. 2549
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
pornchai.s
pornchai.s
วันที่ 8 ส.ค. 2549

คำสอนของพระผู้มีพระภาค สำหรับฆราวาส นั้น   ไม่ใช่ข้อห้าม  แต่ให้ผู้มีศรัทธาถือเอา

วิรัติ  งดเว้น  ด้วยความสมัครใจ   สำหรับการค้าเนื้อสัตว์นั้น  สมัยก่อน  ผู้ค้าเนื้อ นั้น

ต้องเป็นผู้ฆ่าเองด้วย  จึงไม่ควร  แต่สมัยนี้ ผู้ค้าเนื้อสัตว์  ไม่ต้องฆ่าเอง  จึงน่าจะทำได้นะครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
suwit02
วันที่ 20 ม.ค. 2552

สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ