เพราะไม่ได้ฟังธรรม ย่อมเสื่อมรอบ
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  12 ต.ค. 2552
หมายเลข  13928
อ่าน  2,971

ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงแสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณ์สิ้นเชิง สัตว์ทั้งหลายผู้มีธุลีในจักษุเป็นปกติ มีอยู่ เพราะไม่ได้ฟังธรรม ย่อมเสื่อมรอบ ผู้รู้ทั่วถึงซึ่งธรรมจักมี

ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม้เราก็จักไปยังอุรุเวลาเสนานิคม เพื่อแสดงธรรมครั้งนั้นแล มารผู้มีบาปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ไม่ว่าจะประทับที่ไหน ในที่ตรัสรู้ใหม่ๆ หรือว่าที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ผู้ที่คอยจะขัดขวางแล้ว ก็ติดตามที่จะขัดขวางทุกทางที่จะกระทำได้

เรียนถามท่านอาจารย์วิทยากร ขอความกรุณาขยายความ  "เพราะไม่ได้ฟังธรรม ย่อมเสื่อมรอบ  ผู้รู้ทั่วถึงซึ่งธรรมจักมี" คำว่า เสื่อมรอบ มีความหมายอย่างไรคะ

ขออนุโมทนาค่ะ


Tag  งามในที่สุด งามในท่ามกลาง งามในเบื้องต้น พรหมจรรย์ พร้อมทั้งพยัญชนะ พร้อมทั้งอรรถ เสื่อมร
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 12 ต.ค. 2552

คำว่า "ย่อมเสื่อมรอบ" หรือ เสื่อมโดยรอบ หมายถึง เสื่อมทุกๆ อย่าง คือเสื่อมจากคุณความดี เสื่อมจากบุญกุศล เสื่อมจากฌาน เสื่อมจากมรรคผล เสื่อมจากสวรรค์ เสื่อมจากพรหมโลก เสื่อมจากพระนิพพาน  เพราะฉะนั้นผู้ที่ฟังพระสัทธรรมแล้วจึงมีการเจริญกุศลทุกประการ จึงทำให้เกิดบนสวรรค์ เกิดบนพรหมโลก และบรรลุพระนิพพาน..

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
วิริยะ
วันที่ 12 ต.ค. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
saifon.p
วันที่ 12 ต.ค. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 12 ต.ค. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 12 ต.ค. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
raynu.p
วันที่ 12 ต.ค. 2552

อนุโมทนาคุณเมตตานะคะ เจริญกุศล ริเริ่มการสนทนาธรรมอยู่อย่างสม่ำเสมอ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 12 ต.ค. 2552

พระธรรมเปรียบเหมือนเชือกที่ดึงให้เราขึ้นมาจากเหวลึกคืออวิชชาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
คุณ
วันที่ 13 ต.ค. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
คุณ
วันที่ 13 ต.ค. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
petcharath
วันที่ 13 ต.ค. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
Komsan
วันที่ 13 ต.ค. 2552

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
K
K
วันที่ 14 ต.ค. 2552

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 14 ต.ค. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
pornpaon
วันที่ 16 ต.ค. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
pamali
วันที่ 25 ธ.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ...

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
Khun
Khun
วันที่ 17 มิ.ย. 2554

สาธุ...

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
phawinee
phawinee
วันที่ 13 มี.ค. 2556

ขอบพระคุณและอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 9 พ.ย. 2556

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 10 ธ.ค. 2556

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
ms.pimpaka
ms.pimpaka
วันที่ 29 เม.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 22  
 
ภัทรกร
ภัทรกร
วันที่ 10 มิ.ย. 2560

อนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ...ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 23  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 31 ส.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 24  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 31 ม.ค. 2561

สาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 25  
 
ประสาน
วันที่ 2 ก.พ. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 26  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 25 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ