ถามเพื่อต้องการคำตอบที่ถูกต้อง

 
Nareopak
วันที่  5 ก.ย. 2551
หมายเลข  9762
อ่าน  1,128

หญิงวัยกลางคน (อายุไม่เกิน 50 ปี) มีศรัทธาต่อพระสงฆ์องค์หนึ่ง เธอมีจิตที่ต้องการจะช่วยเหลือกิจการของทางวัดและปรนนิบัติพระอาจารย์ แต่เนื่องจากวัดนี้เป็นวัดที่อยู่กลางทุ่งนาไม่มีชาวบ้านอยู่ในละแวกนั้น ในวัดมีพระสงฆ์อยู่ 3 รูป และลูกศิษย์ชาย 1 คน จะเป็นการเหมาะสมหรือไม่ถ้าหญิงคนนั้นจะอยู่ในวัดจนถึงค่ำ และพักค้างคืนที่วัดในขณะที่ยังไม่มีที่พักของฆราวาสหญิง ขอความกรุณาช่วยทำความกระจ่างในเรื่องนี้ให้ด้วยค่ะ (นี่ก็เป็นทุกข์)


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 5 ก.ย. 2551

ผมเห็นว่า ผู้หญิงไม่ควรอยู่จนมืดค่ำหรืออยู่ค้างคืน เว้นไว้แต่มีการแยกที่อยู่เป็นสัดส่วน ไม่ควรอยู่ภายในวัดปะปนกับที่อยู่ของพระภิกษุ เพราะสตรีเพศเป็นข้าศึกของพรหมจรรย์แม้ว่าอายุจะมากแล้วก็ตาม และจะทำให้เป็นที่ครหาติเตียนของคนทั่วไปได้ไม่ควรประมาทกิเลสครับ ถ้ามีกิจที่ต้องไปควรไปเฉพาะกลางวัน

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
oom
วันที่ 5 ก.ย. 2551

กรณีที่ผู้หญิงไปคุยกับพระ 2 คน ในเรื่องงานโดยไม่มีบุคคลที่ 3 อยู่ด้วย พระสงฆ์จะผิดทางวินัยหรือไม่

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
prachern.s
วันที่ 6 ก.ย. 2551

จะผิดพระวินัยหรือไม่ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างครับ เช่น เป็นที่ลับตาลับหู

หรือเปล่า มีใจคิดไปในเรื่องไม่ดีหรือเปล่า เป็นต้น

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wannee.s
วันที่ 6 ก.ย. 2551

ผู้หญิงคุยกับพระ 2 ต่อสอง ไม่เหมาะ ไม่สมควร ในครั้งพุทธกาลพระอานนท์ถามพระพุทธเจ้าว่า ให้ปฏิบัติกับมาตุคามอย่างไร พระพุทธเจ้าตรัสว่า ไม่เห็นมาตุคามเป็นการดี ถ้าจำเป็นต้องเห็นก็อย่าพูดด้วย ถ้าจำเป็นต้องพูดด้วยก็ให้มีสติ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
suwit02
วันที่ 6 ก.ย. 2551

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ปริศนา
วันที่ 6 ก.ย. 2551

ถ้าหญิงยังมีการเจริญกุศล เช่น ใส่บาตร สังฆทานคงต้องเจอ แต่ไม่มองสบตาและระลึกถึงพระสังฆรัตนด้วยความนอบน้อมและแต่งกายเรียบร้อย

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
คุณ
วันที่ 9 ก.ย. 2551
ขออนุโมทนาค่ะ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ