อริยสาวกเป็นผู้ปกปิดทิศทั้ง ๖ [สิงคาลกสูตร]
 
บ้านธัมมะ
วันที่  4 ก.ย. 2551
หมายเลข  9756
อ่าน  2,646

           พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เล่ม ๓ ภาค ๒ - หน้าที่ 88

                                ข้อความบางตอนจาก..สิงคาลกสูตร

                              เชิญคลิกอ่านที่นี่

อริยสาวกเป็นผู้ปกปิดทิศทั้ง ๖ [สิงคาลกสูตร]
  
         


Tag  ทิศทั้ง ๖ ปกปิด สิงคาลกสูตร อริยสาวก

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 5 ก.ย. 2551

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
suwit02
วันที่ 6 ก.ย. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 6 ก.ย. 2551

อริยสาวกเป็นผู้ปกปิดทิศทั้ง ๖ [สิงคาลกสูตร]

พระสูตรมีความไพเราะลึกซึ้ง  เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องไม่คลาด

เคลื่อน ขอความกรุณาท่านวิทยากรช่วยอธิบายคำว่า  ปกปิด

ด้วยค่ะ  ขอขอบพระคุณค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
prachern.s
วันที่ 6 ก.ย. 2551

คำว่า ปกปิด ในที่นี้หมายถึง การดูแล การทำหน้าที่ของตนเป็นอย่างดี ไม่ปล่อยปละละเลย  เช่น มารดาบิดาบุตรต้องดูแลปรนนิบัติไม่ละทิ้งท่านเป็นต้น 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 7 ก.ย. 2551

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ prachern.s ค่ะ

ขออนุโมทนาในกุศลจิตค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Komsan
วันที่ 19 ธ.ค. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
เซจาน้อย
วันที่ 1 ม.ค. 2555

     ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ