พระอรหันต์ - อโสภณจิต - อกุศลจิต
 
บ้านธัมมะ
วันที่  6 ส.ค. 2551
หมายเลข  9479
อ่าน  1,132

 

ถาม   พระอรหันต์มีอโสภณจิตไหม

ตอบ   มี

ถาม   พระอรหันต์มีอกุศลจิตไหม

ตอบ  ไม่มี  พระอรหันต์มีอโสภณจิต  แต่พระอรหันต์ไม่มีอกุศลจิต เพราะว่าพระอรหันต์มีจักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ เป็นต้น ซึ่งเป็นอโสภณจิต แต่พระอรหันต์ไม่มีอกุศลจิตและกุศลจิต

ดาวน์โหลดหนังสือ   -->  ปรมัตถธรรมสังเขปเขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ