ทรงสรรเสริญบุตรธิดาที่กตัญญูกตเวทีต่อมารดาบิดา
 
ธรรมทัศนะ
วันที่  15 ก.ค. 2551
หมายเลข  9265
อ่าน  1,527
    บุตรธิดาผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาบิดานั้น   บัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้า

เป็นต้นสรรเสริญแล้ว  ความกตัญญูนั้นเป็นคุณธรรมข้อหนึ่งที่ควรจะอบรมเจริญให้มีขึ้น

ถึงแม้ว่า     บุตรธิดาจะยังไม่สามารถกระทำตอบแทนมารดาบิดาได้อย่างสูงที่สุดก็ตาม 

แต่การที่ได้รู้ว่า ท่านทั้งสองนั้นเป็นผู้ที่มีพระคุณเลี้ยงดูเรามา     แล้ว ทำการเลี้ยงท่าน

เป็นการตอบแทน    กระทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม   อีกทั้งดำรงตนอยู่ในความถูกต้องดีงาม    ย่อมเป็นสิ่งที่บุตรธิดาจะพึงกระทำ                                                ...ขออนุโมทนาครับ...


Tag  กตัญญูกตเวที กระทำ คุณธรรม ดำรง ดีงาม ตอบแทน ถูกต้อง ธิดา บัณฑิต บิดา บุตร พระคุณ พระพุทธเจ้า มารดา สรรเสริญ อบรม เจริญ เลี้ยง เลี้ยงดู เหมาะสม

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 15 ก.ค. 2551
                  สาธุ
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 17 ก.ค. 2551

 

  ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
happyindy
วันที่ 18 ก.ค. 2551

*** ขออนุโมทนาค่ะ ***

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
pornpaon
วันที่ 9 ส.ค. 2551

 ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
prakaimuk.k
วันที่ 11 ส.ค. 2551
   ขออนุโมทนาค่ะ.....
 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Komsan
วันที่ 16 พ.ย. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
jaturong
วันที่ 25 ต.ค. 2554

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
pamali
วันที่ 28 ต.ค. 2556

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 3 พ.ย. 2556

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
จิตและเจตสิก
จิตและเจตสิก
วันที่ 9 ก.พ. 2558

สาธุ  ขออนุโมทนา ฯ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
peem
วันที่ 15 ก.พ. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ