ปัญหาของสังคมเกิดขึ้น เพราะกิเลส ได้แก่ โลภะ โทสะ และโมหะ
 
ธรรมทัศนะ
วันที่  4 ก.ค. 2551
หมายเลข  9131
อ่าน  1,829

ปัญหาของสังคมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสังคมของประเทศใดก็ตาม ก็เพราะกิเลสที่เป็นตัวหลักได้แก่โลภะ โทสะ และโมหะ ซึ่งเกิดขึ้นตามการสั่งสมมาของแต่ละบุคคล ทุกคนมีอัธยาศัย มีอุปนิสัยที่แตกต่างกัน เพราะเหตุว่าได้สั่งสมมาทั้งกุศลและได้สั่งสมมาทั้งอกุศลอย่างหนาแน่นและเนิ่นนานในสังสารวัฏฏ์ พฤติกรรมที่แสดงออกมาจึงมีทั้งดีและไม่ดี และไม่เหมือนกันด้วย   

การที่ปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเบียดเบียนกัน การทำร้ายกัน การคดโกงไม่ซื่อตรงต่อกัน จะค่อยๆ หมดไปได้ ถ้าหากว่าแต่ละบุคคลได้ศึกษาธรรม ได้อบรมเจริญปัญญาขณะนี้เท่านั้น ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ ก็ตาม ถ้าเป็นอย่างนี้ได้ เมื่อนั้นกิเลสก็จะน้อยลงและปัญหาทั้งหลายก็จะน้อยลงด้วย 
   
บุคคลหนึ่งๆ เป็นแบบอย่างทีดีให้กับบุคคลหนึ่งๆ เมื่อแต่ละบุคคลเห็นว่าความดีเป็นสิ่งที่ดี เป็นสิ่งที่ควรเจริญ ก็จะประพฤติปฏิบัติตาม โดยไม่ต้องสั่ง ไม่ต้องบังคับ ถ้าต่างคนต่างเป็นอย่างนี้ ต่อๆ กันไป เรื่อยๆ ก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สังคมแต่ละสังคมน่าอยู่ขึ้น


  ความคิดเห็น 1  
 
pornpaon
วันที่ 5 ก.ค. 2551

สังคม...เกิดจากการนับรวมบุคคลจำนวนมากหลากหลายอุปนิสัยที่มาอยู่ร่วมกัน หากแต่ละบุคคลเป็นผู้ไม่ละเลยและคอยระวังในกิเลสอกุศลของตนเอง บุคคลเหล่านั้นก็จะไม่เบียดเบียนกันและกัน ... และสังคมนั้นย่อมน่าอยู่

 ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 5 ก.ค. 2551

การเกิดบ่อยๆ เป็นทุกข์ พึงทำความดีและเป็นผู้เสียสละ ปัญหาสังคมก็จะลดลงค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 5 ก.ค. 2551

เมื่อเข้าใจพระธรรมมากขึ้น กิเลสก็น้อยลง ความเป็นมิตรก็มากขึ้น ปัญหาสังคมก็น้อยลงตามไปด้วยครับ

อนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
prakaimuk.k
วันที่ 5 ก.ค. 2551

ละกิเลสของตนเองก่อน ช่วยสังคมได้ค่ะ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 5  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 5 ก.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
pamali
วันที่ 9 ก.ย. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 28 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ