พรหมจรรย์
 
siwa
วันที่  10 พ.ค. 2551
หมายเลข  8620
อ่าน  4,387

"กัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์" "ปัญญาเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์" "ปฐมนกุหนาสูตร .. แนวปฏิบัติพรหมจรรย์" ฯลฯขอความกรุณาอธิบายเพิ่มเติมคำว่า "พรหมจรรย์" ในทางพุทธศาสนาหมายความว่าอย่างไร


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 11 พ.ค. 2551

การประพฤติพรหมจรรย์ หมายถึง การประพฤติประเสริฐ

คำว่า พรหมจรรย์ ในพระไตรปิฎก มีความหมายหลายอย่าง เช่น ทาน ศีล เวยยาวัจจะ พรหมวิหาร ๔ ศาสนา อริยมรรค เป็นต้น ก็ชื่อว่าพรหมจรรย์ แต่โดยมากในพระไตรปิฎกการประพฤติพรหมจรรย์ในศาสนานี้ พระพุทธองค์หมายเอามรรค

พรหมจรรย์ คือ การประพฤติในอริยมรรคมีองค์ ๘ หรือ ไตรสิกขา อธิศีล อธิจิต อธิปัญญา

 
  ความคิดเห็น 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 11 พ.ค. 2551

โดยสภาพธรรมกุศลทั้งปวงก็เป็นพรหมจรรย์ เช่น ขณะที่สติปัฏฐานเกิดก็เป็นพรหมจรรย์ เป็นเนกขัมมะ และการได้เจอกัลยาณมิตรเป็นบุญมาก เช่น อุปกาชีวกได้เจอพระพุทธเจ้าระหว่างทาง ตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆ และต่อมาท่านก็เบื่อหน่ายในครอบครัวก็เลยนึกถึงเพื่อนคือพระพุทธเจ้าก็เลยเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและขอบวชได้บรรลุเป็นพระอนาคามีค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
Pararawee
วันที่ 13 พ.ค. 2551
ขอบพระคุณทุกความคิดเห็นค่ะ มีประโยชน์มาก อนุโมทนา
 
  ความคิดเห็น 4  
 
เซจาน้อย
วันที่ 14 พ.ค. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 5  
 
อนุโมทนา
อนุโมทนา
วันที่ 14 พ.ค. 2551

พรหมจรรย์มีหลายความหมาย

การให้

ความขวนขวาย

ศีล ๕

พรหมวิหาร

เมถุนวิรัติ (งดเว้นการล่วงเป็นคู่ๆ )

ความสันโดษ

ความเพียร

อุโบสถศีลมีองค์ ๘

อริยมรรคมีองค์ ๘

คำสอนในพระพุทธศาสนา

แต่ในข้อความที่ว่ามิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์คือ อาศัยมิตรย่อมเจริญด้วย

อริยมรรคมีองค์ ๘ ดังนั้นในประโยคนี้ ความหมายพรหมจรรย์ก็คือ อริยมรรคมีองค์๘ และ สติปัฏฐาน ซึ่งทำให้สามารถดับการเกิดได้และดับกิเลสเพราะอาศัยมิตรจึงทำให้เข้าใจและเจริญในอริยมรรคมีองค์ ๘ และสติปัฏฐานนั่นเอง

 
  ความคิดเห็น 6  
 
Sam
Sam
วันที่ 15 พ.ค. 2551

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
เจริญในธรรม
วันที่ 15 พ.ค. 2551
ขออนุโมทนา
 
  ความคิดเห็น 8  
 
suwit02
วันที่ 16 พ.ค. 2551
อ้างอิงจาก : ความคิดเห็นที่ 5 โดย อนุโมทนา

พรหมจรรย์มีหลายความหมาย

การให้

ความขวนขวาย

ศีล ๕

พรหมวิหาร

เมถุนวิรัติ (งดเว้นการล่วงเป็นคู่ๆ )

ความสันโดษ

ความเพียร

อุโบสถศีลมีองค์ ๘

อริยมรรคมีองค์ ๘

คำสอนในพระพุทธศาสนา

แต่ในข้อความที่ว่ามิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์คือ อาศัยมิตรย่อมเจริญด้วย

อริยมรรคมีองค์ ๘ ดังนั้นในประโยคนี้ ความหมายพรหมจรรย์ก็คืออริยมรรคมีองค์ ๘ และ สติปัฏฐาน ซึ่งทำให้สามารถดับการเกิดได้และดับกิเลสเพราะอาศัยมิตรจึงทำให้เข้าใจและเจริญในอริยมรรคมีองค์ ๘ และสติปัฏฐานนั่นเอง

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
michii
วันที่ 26 พ.ค. 2551
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 10  
 
ruttikarn
วันที่ 9 ก.ค. 2553

ขอบคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 11  
 
pamali
วันที่ 30 ก.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ