หลงจำไว้มั่นคงว่ามีเราเพราะมีอัตตสัญญา
 
คุณย่า
วันที่  8 พ.ค. 2551
หมายเลข  8605
อ่าน  1,254

สนทนาพื้นฐานพระอภิธรรม
ที่มูลนิธิฯ วันอาทิตย์ที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๐ 

อรวรรณ   ที่เข้าใจว่าเป็นเรา ก็เป็น นามธรรม

อาจารย์   โดยชื่อ แต่ลักษณะไม่ได้ปรากฏกับสติสัมปชัญญะ เพราะฉะนั้น ก็มีปัญญาต่างระดับ ขั้นฟังเข้าใจ แต่ไม่สามารถจะรู้ลักษณะของสัจธรรมที่เป็นธรรมะจริงๆ เพราะเป็นเพียงเข้าใจเรื่องราวของสัจธรรม จนกว่าสติสัมปชัญญะเกิดเมื่อไร เมื่อนั้น คนนั้นก็รู้เอง ไม่ใช่ขณะที่ไม่มีสติ หรือว่าขณะที่สติไม่เกิด แต่ว่าขณะนั้นสติเกิดจึงมีลักษณะของธรรมะที่เคยได้ฟัง เข้าใจแล้ว ขณะนั้นปรากฏกับสติด้วย

ก็เป็นการอบรมค่ะ การที่จะรู้ลักษณะของสัจธรรม ซึ่งเป็นจริงตรงกับที่ได้ฟังทุกอย่าง ในขณะที่กำลังรู้แข็ง อย่างอื่นมีไหม ไม่มี เพราะเกิดดับเร็วมาก เหมือนยังมีใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้น เป็นขณะที่ต่างกัน จะต้องมีความเข้าใจเพิ่มขึ้น จนกระทั่งอะไรก็ไม่ปรากฏ นอกจากสิ่งที่ปรากฏและจิตที่กำลังรู้ตรงแข็งนั้นเท่านั้น

เพราะฉะนั้น นี้เป็นทางที่จะทำให้ไม่มีเรา มิฉะนั้น ก็ยังมีเราตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า จะนั่ง จะนอน จะยืน จะเดิน จะพูด จะคิด มีเราทั้งนั้น เพราะจำไว้มากมาย เหมือนกับขณะนี้มีฟันไหม มีปอดไหม มีหัวใจไหม มีหรือเปล่าคะ ? มี ไม่ได้ปรากฏ ก็บอกว่ามี นี่น่ะ แสดงว่า จำไว้หมด ว่าเป็นเรา ทั้งๆ ที่สัจจธรรมนั้น เกิดแล้วดับแล้วหมดไม่เหลือเลย นามธรรมและ รูปธรรม นี้ เกิดดับเร็วเกินกว่าที่จะประมาณได้ ร่างกายในขณะนี้เหมือนยั่งยืนแต่มีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ ๑๗ ขณะ ระหว่างจิตเห็นกับจิตได้ยิน จิตเกิดดับเกิน ๑๗ ขณะ เพราะฉะนั้น ร่างกายที่จำไว้ว่านี้ไม่ได้มี เกิดแล้วดับแล้วหมดค่ะ

ถ้าเข้าใจอย่างนี้ ก็ไม่มีเรา นามธรรม ก็ไม่เป็นเรา ทั้งรูปธรรมก็ไม่เป็นเรา แต่ อัตตสัญญาที่จำไว้มากมายมั่นคง แม้ฟังอย่างนี้ ก็ยังไม่สามารถจะละ อัตตสัญญาได้ จนกว่า สติสัมปชัญญะ จะเกิดและเริ่มรู้ลักษณะของสัจจธรรมทีละลักษณะจริงๆ แล้วก็มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นในลักษณะของ ธรรมะที่เป็นธรรมะ แล้วก็มีการละคลายความไม่รู้ ความติดข้อง จึงจะสามารถประจักษ์การเกิดดับของสัจธรรมได้


  ความคิดเห็น 1  
 
pornpaon
วันที่ 9 พ.ค. 2551

ฟังธรรมะเพื่อละความเป็นเรา

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
aiatien
aiatien
วันที่ 9 พ.ค. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 3  
 
เซจาน้อย
วันที่ 10 พ.ค. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 4  
 
pamali
วันที่ 16 ต.ค. 2553

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 24 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ