ปริยุฏฐานกิเลส
 
บ้านธัมมะ
วันที่  25 เม.ย. 2551
หมายเลข  8423
อ่าน  5,624

ปริยุฏฐานกิเลส

ปริ (รอบ) + อุฏฐาน (ลุกขึ้น) + กิเลส (เครื่องเศร้าหมอง)

เครื่องเศร้าหมองที่ลุกขึ้นโดยรอบ หมายถึง กิเลสอย่างกลางที่กลุ้มรุมอยู่ในใจ ยังไม่ได้ก้าวล่วงออกมาทางกายวาจา ละได้ด้วยกุศลขั้นสมาธิ (สมถภาวนา)


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 13 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ