โสดาปัตติผลประเสริฐกว่าความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 14 ก.พ. 2551


                       ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย


พระเจ้าจักรพรรดิ ยังไม่พ้นจาก อบายภูมิ ส่วนอริยสาวกพ้นแล้วจากอบายภูมิ

จึงประเสริฐกว่าทั้งภพที่จะไปและคุณธรรม
                                                                         ขอเชิญคลิกอ่านได้ที่...

             ว่าด้วยคุณธรรมของพระอริยสาวก [ราชสูตร]

                           
ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
อิสระ
อิสระ
วันที่ 15 ก.พ. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
pornpaon
วันที่ 16 ก.พ. 2551
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
เจริญในธรรม
วันที่ 16 ก.พ. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ