โสดาปัตติผล ประเสริฐกว่า ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ
  ความคิดเห็น 1  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 14 ก.พ. 2551

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

พระเจ้าจักรพรรดิ ยังไม่พ้นจาก อบายภูมิ ส่วนอริยสาวกพ้นแล้วจากอบายภูมิ จึงประเสริฐกว่าทั้งภพที่จะไปและคุณธรรม

ขอเชิญคลิกอ่านได้ที่...

ว่าด้วยคุณธรรมของพระอริยสาวก [ราชสูตร]

ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็น 4  
 
อิสระ
อิสระ
วันที่ 15 ก.พ. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 5  
 
pornpaon
วันที่ 16 ก.พ. 2551
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 6  
 
เจริญในธรรม
วันที่ 16 ก.พ. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 7  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 9 ส.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ