ชิวหาวัตถุ

 
บ้านธัมมะ
วันที่  11 ก.พ. 2551
หมายเลข  7311
อ่าน  2,186

ชิวหาวัตถุ

ชิวฺหา (ลิ้น) + วตฺถุ (ที่อยู่ ที่ตั้ง ที่เกิด)

ที่เกิดของจิต คือ ลิ้น หมายถึง ชิวหาปสาทรูป ซึ่งเป็นที่อยู่ หรือเป็นที่เกิดของชิวหาวิญญาณ ๒ ดวง (กุศลวิบาก ๑ ดวง อกุศลวิบาก ๑ ดวง) ชิวหาปสาทรูปเป็นรูปปรมัตถที่เป็นสภาวรูป จะเรียกชื่อว่า ชิวหาวัตถุเมื่อมีชิวหาวิญญาณเกิดขึ้น เท่านั้น


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เซจาน้อย
วันที่ 3 ม.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
raynu.p
วันที่ 7 ม.ค. 2555

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 17 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ