ความเข้าใจสภาพธรรม ๐๒ - ผู้ไม่ถูกโลกธรรมครอบงำ
 
สารธรรม
วันที่  19 ม.ค. 2551
หมายเลข  7051
อ่าน  1,784

เราได้ศึกษาคำสอนสำหรับพระอริยบุคคลผู้ประจักษ์แจ้งอริยสัจจธรรม ซึ่งตรงข้ามกับปุถุชน เราอาจจะสงสัยว่า อะไรเป็นความเร้นลับของพระอริยบุคคล ผู้ประจักษ์ลักษณะสภาพธรรมตามความเป็นจริง  และไม่ถูกครอบงำโดยโลกธรรม เราสามารถจะเป็นพระอริยบุคคลด้วยได้ไหม ขณะนี้เรายังเป็นปุถุชนธรรมดาผู้ยังไม่ได้สดับ 

จากคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเรารู้ว่า  การรู้ลักษณะสภาพธรรมตามความเป็นจริงนั้น จะทำให้เรายึดติดกับโลกธรรมน้อยลง การรู้ลักษณะสภาพธรรมตามความเป็นจริงนั้น  เป็นปัญญาที่แท้จริง  ขณะนี้เราเห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงหรือว่าอยู่ในโลกของความฝันและจินตนาการ ในชีวิตของเรามีทั้งสภาพธรรมที่เป็นจริงและมีสุมมติบัญญัติที่จิตคิดนึกขึ้นมา เราไม่รู้แม้ความต่างกันของสภาพธรรมที่มีจริงและสมมุติบัญญัติ อย่างไรก็ตามเพื่อที่จะรู้สภาพธรรมที่ปรากฏตามความเป็นจริงได้นั้นเราจะต้องรู้ความต่างกันของสภาพธรรมที่มีจริงกับสมมุติบัญญัติว่า  อะไรจริง อะไรสมมุติ  เราอาจจะสงสัยว่า คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่ใช่เป็นหลักปรัชญา ซึ่งเป็นเรื่องของธรรม ในทางตรงกันข้าม คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้เรารู้จักตนเอง รู้ว่าขณะใดเป็นกุศล ขณะใดเป็นอกุศล พระองค์ทรงแสดงวิธีกำจัดโลภะ โทสะ และโมหะเป็นสมุจเฉท

 

ขอเชิญคลิกอ่านตอนต่อไป และอ่านเพิ่มเติม ...

ความเข้าใจสภาพธรรม - ต้องเป็นการอบรมเจริญปัญญา


  ความคิดเห็น 1  
 
ant
วันที่ 6 ม.ค. 2553

เป็นหัวข้อที่ควรศึกษาอย่างละเอียด

 
  ความคิดเห็น 5  
 
ant
วันที่ 21 ม.ค. 2553

เป็นหัวข้อที่ควรศึกษาอย่างละเอียด

 
  ความคิดเห็น 6  
 
ant
วันที่ 21 ม.ค. 2553

ขอเชิญทุกท่านร่วมสนทนา

 
  ความคิดเห็น 7  
 
ant
วันที่ 21 ม.ค. 2553

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
ant
วันที่ 21 ม.ค. 2553

เป็นหัวข้อที่ควรศึกษาอย่างละเอียด

 
  ความคิดเห็น 11  
 
ant
วันที่ 21 ม.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 12  
 
pamali
วันที่ 30 ก.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 13  
 
เซจาน้อย
วันที่ 16 เม.ย. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 14  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 15 พ.ย. 2556

ด้วยพระปัญญาธิคุณที่ทรงตรัสรู้ความจริง ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าองค์นั้น

 
  ความคิดเห็น 15  
 
Patchanon
Patchanon
วันที่ 6 พ.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 16  
 
Somporn.H
Somporn.H
วันที่ 18 ส.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 17  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 23 ส.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 18  
 
kullawat
วันที่ 25 ส.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ