พระอรหันต์ - ปัจจุบันยังมีพระที่บรรลุไหม

 
natnicha
วันที่  10 ม.ค. 2549
หมายเลข  695
อ่าน  1,954

ในสมัยนี้เคยได้ยินว่ามีพระหลายรูปบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้ว ไม่ทราบว่าจะเป็นความจริงหรือไม่ และสงสัยว่า ในยุคปัจจุบันนี้ยังสามารถมีพระที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้อีกหรือ การที่จะได้เป็นพระอรหันต์นั้นจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องได้ฟังพระธรรมจากพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกก่อน หรือสามารถศึกษาจากพระไตรปิฎก และปฏิบัติเองก็สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ และก็ยังเห็นพระเหล่านั้นรับเงินทองบริจาคจากชาวบ้านอยู่


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 11 ม.ค. 2549

ในอรรถกถาโคตมีสูตรและอรรถกถาพระวินัยกล่าวถึงว่า ในยุคนี้ (๒๕๔๙) เป็นยุคพันปีที่ ๓ หลังปรินิพพาน การบรรลุเป็นพระอริยบุคคล สูงสุดเพียงพระอนาคามีบุคคลเท่านั้น ไม่ถึงความเป็นพระอรหันต์ การจะบรรลุเป็นพระอริยบุคคล ต้องฟังธรรมจากพระพุทธองค์หรือพระอริยสาวก หรือฟังต่อจากผู้ที่ฟังจากพระพุทธองค์และพระอริยสาวกหรือศึกษาจากในพระไตรปิฎก (ถ้าสะสมปัญญามามาก แต่ไม่น่าจะมี)

ถ้าเป็นพระอริยบุคคลจะไม่มีการล่วงละเมิดพระวินัยแม้เนื่องด้วยชีวิต คือ ไม่มีการจงใจรับเงินทองทั้งที่รู้อย่างเด็ดขาด ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ฉะนั้น ว่าตามพระไตรปิฎกแล้ว ผู้ที่ไม่เคารพและล่วงละเมิดพระวินัยทั้งรู้ ไม่ใช่พระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เซจาน้อย
วันที่ 24 ม.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 21 ธ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ