ฆานวัตถุ

 
บ้านธัมมะ
วันที่  7 ม.ค. 2551
หมายเลข  6893
อ่าน  2,124

ฆานวัตถุ

ฆาน (จมูก) + วตฺถุ (ที่อยู่ ที่ตั้ง ที่เกิด)

ที่เกิดของจิตคือจมูก หมายถึง ฆานปสาทรูปซึ่งเป็นที่อยู่หรือเป็นที่เกิดของฆานวิญญาณ ๒ ดวง (กุศลวิบาก ๑ ดวง อกุศลวิบาก ๑ ดวง) ฆานปสาทเป็นรูปปรมัตถที่เป็นสภาวรูป จะเรียกชื่อว่า ฆานวัตถุเมื่อมีฆานวิญญาณเกิดขึ้นเท่านั้น


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เซจาน้อย
วันที่ 3 ม.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
raynu.p
วันที่ 7 ม.ค. 2555

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 25 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ