คนเราทำไมต้องเกิด
 
tete
วันที่  27 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6700
อ่าน  3,615

กรุณาอธิบายด้วยค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
tete
วันที่ 27 ธ.ค. 2550

พระพุทธเจ้าสอนว่า คนเราเกิดมาเพื่อรับผลกรรมในอดีต (คือชาติก่อน)  ผลกรรม คือ การเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น รู้รส รู้สัมผัส ทั้งดี และไม่ดีค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 27 ธ.ค. 2550

เกิดมาเพื่อใช้กรรม  และสร้างกรรมใหม่ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
pornchai.s
pornchai.s
วันที่ 27 ธ.ค. 2550

คำถามนี้  ตอบได้หลายอย่างครับ

เพราะต้องดูความเข้าใจของผู้ถามก่อน ว่าเข้าใจอย่างไร

ถ้าเข้าใจว่า มีคนเกิด  สัตว์เกิด   เข้าใจว่า เป็นสัตว์  บุคคล  ตัวตน     ที่ตาย  แล้วเกิด

ก็ยังเป็นความเข้าใจผิด    

 

คน-สัตว์เดรัจฉาน-สัตว์นรก-เปรต-อสุรกาย-เทวดา-พรหม เป็นเพียงสมมุติบัญญัติครับสภาวธรรมที่มีลักษณะปรากฏตามความเป็นจริง เป็นเพียง จิต - เจตสิก - รูป  ที่เกิดดับอย่างรวดเร็วเท่านั้นเอง     ตราบใดที่ยังมีอวิชชา(ความไม่รู้)   ตราบนั้น จิต-เจตสิก-รูปก็จะเกิด-ดับต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 27 ธ.ค. 2550

              ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยมีแต่ธรรมครับ คือ จิต เจตสิก รูป  จิตเกิดขึ้นและก็ดับไป     ตราบใดที่ยังมีกิเลส  ก็เป็น

ปัจจัยให้ทำกรรมดีหรือไม่ดี   และกรรมดีหรือไม่ดีนั้น  ก็ให้ผลก็ย่อมต้องเกิดอีกครับ  แต่

เป็นจิต เจตสิกและรูปเกิด แต่ว่าโดยโวหารให้เข้าใจคือ เป็นคน เป็นสัตว์ แต่ตามความ

เป็นจริงคือ สภาพธัมมะที่เกิดขึ้นนั่นเอง ขออนุโมทนาครับ                       ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 28 ธ.ค. 2550

เป็นธรรมที่เกิด  ไม่ใช่ "เรา" ที่เกิด  เนื่องด้วยปัจจัยอันท่านได้กล่าวแล้ว  

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ทศพล.com
วันที่ 3 ม.ค. 2551

ถ้าหากว่าไม่เกิด   ก็ต้องไม่ตาย

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ooo
วันที่ 9 ม.ค. 2551

การเกิด  น่าจะเกิดตัณหาครับ คือ ความอยาก     ยังยึดติดอยู่ในขันธ์ 5 ครับ รูป เวทนาสัญญา สังขาร วิญญาณ   ถ้ายังมีตัณหาก็ยังเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบสิ้นครับ  ถ้าไม่อยากเกิด  (นิพพาน)  ก็ต้องตัดตัวตัณหา    และ ละขันธ์ 5 ให้ได้ครับ อย่ายึดติดกับ รูปเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ     ผิดถูกอย่างไร ชี้แนะด้วยครับ           ขออนุโมทนาครับ
                             

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
pornchai.s
pornchai.s
วันที่ 9 ม.ค. 2551

วิธีปฏิบัติ(หนทาง-มรรค-วิปัสสนา) ที่จะตัดตัวตัณหาและละขันธ์ 5 นี่สิครับ สำคัญที่สุด

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
อิสระ
อิสระ
วันที่ 9 ม.ค. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
Koy
วันที่ 10 ม.ค. 2551
ขออนุโมทนาทุกท่านที่ตอบคำถามธรรมสำหรับหัวข้อนี้คุณ Pornchai.S ตอบคำถามให้ดิฉันเข้าใจที่สุด อนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
Koy
วันที่ 10 ม.ค. 2551

ธรรมะ ถ้าไม่เกิดก็ไม่ปรากฏ

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
dron
วันที่ 11 ม.ค. 2551

เพราะไม่รู้ความจริงซิครับจึงต้องเกิด   ถ้ารู้ความจริงแล้วก็ไม่ต้องเกิดอีก 

รู้ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการรู้เรี่องราวนะครับ    ขออนุโมทนาครับ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
baramees
วันที่ 24 พ.ค. 2551

ธรรมเกิด จิต เจตสิก รูปเกิด มีกิเลสจึงทำกรรม

และมีผลของกรรมคือ จิต เจตสิก รูปที่เกิด

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
panthip777
วันที่ 8 มี.ค. 2552 12:22 น.

อนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ