สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ขอให้อธิบาย

 
บ้านธัมมะ
วันที่  22 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6558
อ่าน  5,418

ธรรมทั้งปวงยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ เพราะว่าไม่ใช่ตัวตน เป็นสภาพธรรม ในเมื่อมีความเข้าใจผิด แล้วก็ยึดมั่นถือมั่น ย่อมเป็นที่มาของความทุกข์

ความจริง ก็คือ ธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น เป็นสภาพธรรมที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เกิดขึ้น ตั้งอยู่เพียงชั่วขณะ แล้วก็ดับไป เป็นสภาพธรรมที่ไม่ควรแก่การยินดี แต่เมื่อไม่รู้ ก็คือ เห็นว่าเที่ยงแล้วก็ยินดีในสภาพธรรมที่ยึดถือว่าเที่ยงเหล่านั้น เมื่อมีความยึดถือ ก็เป็นที่ตั้งของความทุกข์


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
คุณ
วันที่ 28 ส.ค. 2551
อนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เซจาน้อย
วันที่ 1 พ.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 1 ส.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
yu_da2554hotmail
วันที่ 6 เม.ย. 2565

ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ