คำว่า “อนัตตา” นี้หมายความว่าอย่างไร
 
บ้านธัมมะ
วันที่  19 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6256
อ่าน  1,341

     ก. คำว่า “อนัตตา” นี้คล้ายเส้นผมบังภูเขาบางคนก็รู้ว่า “อนัตตา” แปลว่าอะไร หรือ “อัตตา” แปลว่าอะไรแต่ถามกันหลาย ๆ คนก็อธิบายแตกต่างกันหมดโดยมากกล่าวว่าอนัตตาไม่ใช่ตัวตน ทั้ง ๆ ที่ตัวตนก็ยังมี
     อ. อะไรเป็นตัวตน
     ก. สมมุติว่า ตัวเราเป็นตัวตนอยู่แต่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า มีแต่เพียงขันธ์ ๕ มาประชุมกัน
     อ. เมื่อเป็นขันธ์ก็ไม่ใช่ตัวตน แต่เมื่อไม่รู้ว่าเป็นขันธ์ก็เข้าใจว่าเป็นตัวตน
     ก. ทั้ง ๆ ที่รู้อย่างนี้ เวลาเห็นทางตา ก็ว่าเราเป็นผู้เห็น
     อ. เพราะยังไม่ประจักษ์แจ้งลักษณะของขันธ์ว่าขันธ์ คือ สภาพธรรมที่เกิดขึ้นแล้วดับไปอย่างรวดเร็วจริง ๆ จึงจำแนกเป็นอดีต เป็นอนาคต เป็นปัจจุบัน เป็นภายใน เป็นภายนอกหยาบ ละเอียด เลว ประณีต ไกล ใกล้
     เมื่อประจักษ์ลักษณะของขันธ์จริง ๆ ก็รู้ว่าสภาพธรรมแต่ละลักษณะที่เกิดดับนั้นเป็น รูปขันธ์ หรือเป็นเวทนาขันธ์หรือเป็นสัญญาขันธ์ หรือเป็นสังขารขันธ์ หรือเป็นวิญญาณขันธ์ นั่นเอง  ความคิดเห็นที่ 1  
 
คุณ
วันที่ 17 พ.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
saifon.p
วันที่ 19 พ.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
pamali
วันที่ 12 ต.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
papon
papon
วันที่ 2 ก.พ. 2557

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 3 ก.พ. 2557

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ และขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ