ประเภทพระพุทธเจ้า
 
isotope
วันที่  18 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6164
อ่าน  3,902

พระพุทธเจ้าแต่ละประเภทคือ  ปัญญาพุทธเจ้า(เช่นพระโคดม)  ศรัทธาพุทธเจ้า(เช่นพระกัสสป) และวิริยะพุทธเจ้า(เช่นพระศรีอารย์)  ต่างกันอย่างไร  ในการบำเพ็ญบารมีก่อนที่จะตรัสรู  และเหตุใดจึงต่างกัน

 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 18 ธ.ค. 2550

              ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

เชิญคลิกอ่าน...ความแตกต่างบารมีของพระโพธิสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 18 ธ.ค. 2550

อีกนัยหนึ่ง ย่อมต่างกัน เมื่อคราวอภินิหาร ต่อหน้าพระพุทธเจ้าที่ทรงพยากรณ์ว่าจะเป็น

พระพุทธเจ้า ดังเช่น สุเมธดาบสได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทีปังกร ถ้าพระ

โพธิสัตว์ใด ขณะที่ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าแล้วถ้ามีปัญญาฟังเพียงคาถา 4

บาทแม้ไม่จบคาถาที่ 3มีอุปนิสัยบรรลุเป็นพระอรหันต์(อุคฆฏิตัญญู) ก็เป็นพระพุทธเจ้า

ประเภท ปัญญาธิกะ พระโพธิสัตว์ใดฟังเพียงคาถา 4 บาท ยังไม่จบคาถาที่ 4มีอุปนิสัย

บรรลุเป็นพระอรหันต์(วิปัญจิตัญญู)ก็เป็นพระพุทธเจ้าประเภทศรัทธาธิกะ พระโพธิสัตว์

ใดฟังจบคาถา 4 บาทแล้วมีอุปนิสัยบรรลุเป็นพระอรหันต์ ถ้าหากน้อมไปเพื่อเป็นสาวก

ย่อมเป็นพระพุทธเจ้าประเภทวิริยาธิกะ ดังข้อความในพระไตรปิฎกครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 18 ธ.ค. 2550

เชิญคลิกอ่าน...บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณด้วยความแตกต่างของปัญญา

 
 ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
udomjit
วันที่ 19 ธ.ค. 2550

ได้ความรู้ความเข้าใจมากค่ะ ขอบคุณค่ะ    ในกัปป์นี้มีพระพุทธเจ้ามาทรงตรัสรู้ 5 พระองค์ คุณแล้วเจอกันพอจะทราบไหมค่ะ ว่าอีก 2 พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าประเภทที่ต้องบำเพ็ญนานเพียงใดค่ะ

 

 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
อิสระ
อิสระ
วันที่ 19 ธ.ค. 2550

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
isotope
วันที่ 19 ธ.ค. 2550
พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าประเภทไหน  ไม่ทราบว่ามีอ้างอิงไหมครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
isotope
วันที่ 19 ธ.ค. 2550
อสงไขย (กำไร) แสนกัป  คำว่า "กำไร" หมายถึงอะไรครับ  ขออนุโมทนา
 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 19 ธ.ค. 2550
อ้างอิงจาก : ความคิดเห็นที่ 4 โดย udomjit


ได้ความรู้ความเข้าใจมากค่ะ ขอบคุณค่ะ    ในกัปป์นี้มีพระพุทธเจ้ามาทรงตรัสรู้ 5 พระองค์ คุณแล้วเจอกันพอจะทราบไหมค่ะ ว่าอีก 2 พระองค์ เป็นพระพุทธเจ้าประเภทที่ต้องบำเพ็ญนานเพียงใดค่ะ

 

 


2 พระองค์แรกในกัปนี้คือพระพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันธะ และพระพุทธเจ้าโกนาคมนะ ในพระสูตร  พุทธวงศ์ไม่ได้แสดงไว้ว่าเป็นประเภทไหนครับ   มีแต่พระพุทธเจ้ากัสสปะ เป็นศรัทธาธิกะ พระศรีอริยเมตตรัย เป็นวิริยาธิกะครับ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 19 ธ.ค. 2550
อ้างอิงจาก : ความคิดเห็นที่ 6 โดย isotope

พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าประเภทไหน  ไม่ทราบว่ามีอ้างอิงไหมครับ

ดูจากคัมภีร์พุทธวงศ์ครับ เล่ม 73     แต่จะไม่ได้บอกโดยตรงว่า   เป็นปัญญาธิกะหรือศรัทธาธิกะ แต่จะแสดงว่าบำเพ็ญระยะเวลาเท่าไหร่ เช่น 16 อสงไขย หรือ 8 อสงไขย เป็นต้น

 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 19 ธ.ค. 2550
อ้างอิงจาก : ความคิดเห็นที่ 7 โดย isotope
อสงไขย (กำไร) แสนกัป  คำว่า "กำไร" หมายถึงอะไรครับ  ขออนุโมทนา

คือเศษอีก แสนกัปครับ คือ บำเพ็ญสี่อสงไขยและยังอีกแสนกัปครับ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ