ตราบใดที่ยังมีกิเลส ก็ย่อมมี ค ว า ม เ บื่ อ

 
ธรรมทัศนะ
วันที่  25 พ.ย. 2550
หมายเลข  5659
อ่าน  967

ตราบใดที่ยังมีกิเลส ก็ย่อมมีความเบื่อที่เป็นอกุศลจิตที่เป็นโทสะ ความไม่พอใจ ไม่

แช่มชื่นและความวุ่นวาย อันเนื่องมาจากกระทบสิ่งที่ไม่พอใจ เช่น บุคคลรอบข้างหรือ

สิ่งต่างๆ ภายนอก หรือเกิดความเบื่อเพราะไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาจริงๆ เพราะทุกอย่าง

แปรปรวนไป ย่อมทำให้เกิดความรู้สึกที่กล่าวมา แต่อย่างไรก็ตาม หากเราเริ่มเข้าใจ

ความจริงว่า สิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่กล่าวมา ต้องมีเหตุ ไม่ใช่เกิดขึ้น

มาลอยๆ พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงและทราบเหตุนั้นว่าคืออะไร และเข้าใจตาม

ความเป็นจริงของความรู้สึกนั้น ซึ่งตรงกันข้ามกับผู้ไม่รู้ ทางออกที่ดีคือการเข้าใจความ

จริงของความรู้สึกและของชีวิตที่เกิดมา ว่าคืออะไร เมื่อเข้าใจความจริงที่เกิดจากปัญญา ย่อมทำให้เหตุที่ให้เกิดความรู้สึกอย่างนั้น หมดไปได้เพราะอาศัยปัญญา

ทางออกที่ดีที่สุดคือ ฟังหรืออ่านพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ เพื่อละความไม่รู้

และสงสัย อันหาได้จากเว็ปนี้ ขอให้ลองฟังไฟล์ธรรมในเว็ปนี้ และร่วมสนทนาใน

กระดานสนทนาครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
JANYAPINPARD
วันที่ 13 ธ.ค. 2550

อนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 28 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ