วิธีที่นอกเหนือไปจากนี้? .. ไม่มีเลยครับ

 
ธรรมทัศนะ
วันที่  24 พ.ย. 2550
หมายเลข  5650
อ่าน  1,187

พระโสดาบันขึ้นไปเท่านั้น ที่จะรักษาศีลได้ครบอย่างน้อยก็ 5 ข้อ ทุกวัน แต่เราเป็นปุถุชน บางวันก็ครบ บางวันก็ขาด มีเหตุปัจจัยให้ล่วงก็ล่วงเพราะมีกิเลส ให้ยังห่วงในชีวิตบ้าง ญาติบ้าง ทรัพย์บ้าง ฯลฯ ฉะนั้น ปัญญาที่เกิดจากการศึกษาพระธรรมเท่านั้นครับ ที่จะช่วยให้ล่วงศีลน้อยลง เมตตามากขึ้น ละอายบาป กลัวบาปโดยความเป็นบาปมากขึ้น วิธีที่นอกเหนือไปจากนี้ ไม่มีเลยครับ เพราะปัญญาเห็นถูกในสภาพธรรม (ตัวจริง) มีแต่ในพระพุทธศาสนา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
pornpaon
วันที่ 16 ต.ค. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Komsan
วันที่ 17 ต.ค. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 28 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ