เมื่อเริ่มศึกษา ๔ ...รูปธรรมและนามธรรม
 
สารธรรม
วันที่  19 พ.ย. 2550
หมายเลข  5592
อ่าน  1,503

รูปธรรม และ นามธรรม

รูป  รูปธรรม  รูปธาตุ  เป็นสภาพธรรมะที่ไม่รู้อะไรเลย  เกิดตามสมุฏฐานที่เกิดของตน

ความเข้าใจเดิม  เข้าใจว่าเป็นรูปภาพ รูปถ่าย รูปวาด รูปร่าง รูปทรง รูปที่ต้อง

     เห็นเป็นสัณฐานได้แค่เพียงทางตา

นาม  นามธรรม นามธาตุ  เป็นสภาพธรรมะที่รู้อารมณ์ ได้แก่  จิต  และ  เจตสิก ส่วนนิพพานเป็นอารมณ์ของจิตได้ แต่เที่ยง ไม่เกิดดับความเข้าใจเดิม  เข้าใจว่าเป็นชื่อ เป็นสกุล เป็นสิ่งที่ใช้เรียก สื่อสารกับผู้อื่น ใช้

 
บอกว่าคำนี้ คืออะไร  คำเรียกแทนคนนั้นคือใคร  ตัวนั้นคือ

  อะไร(สรรพนาม) หรือเป็นการปกปิดตนเองโดยใช้นามปากกา

  หรือ เข้าใจว่ามีความหมายเดียวกับคำ "ฉายา" เช่น ฉายานาม


Tag  รูปธรรมและนามธรรม
  ความคิดเห็น 1  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 19 พ.ย. 2550

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 2  
 
ฟังธรรมonline
วันที่ 19 พ.ย. 2550
 
  ความคิดเห็น 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 20 พ.ย. 2550

บัญญัติ  เป็นสิ่งที่ไม่มีจริง  เช่น คน  สัตว์  สิ่งของ 

ความเข้าใจเดิม  คิดว่าบัญญัติเป็นสิ่งที่มีจริง 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ