การรับประทานมังสวิรัติ
 
บ้านธัมมะ
วันที่  21 ก.ย. 2550
หมายเลข  4864
อ่าน  2,584

ถาม : การรับประทานมังสวิรัติ และการกินเจนั้นจำเป็นแค่ไหน ถ้าไม่รับประทานอาหารมังสวิรัติ จะทำให้ศีลบริสุทธิ์ได้หรือไม่     

ตอบ : พระผู้มีพระภาคทรงเสวยเนื้อ เพราะว่ากลิ่นดิบ ไม่ใช่กลิ่นเนื้อกลิ่นปลาแต่กลิ่นดิบเป็นกลิ่นของกิเลส ขณะนี้ทุกคนไม่ได้กลิ่นกิเลสเลยคือไม่รู้ว่ากิเลสเป็นสภาพธรรมที่น่ารังเกียจ ฉะนั้นผู้ที่บริโภคเนื้อ โดยอบรมเจริญปัญญาดับกิเลสเป็นสมุจเฉท เช่น พระผู้มีพระภาคและพระอรหันต์ทั้งหลายจึงไม่มีกิเลส ไม่มีกลิ่นดิบ ดังนั้นควรรังเกียจกลิ่นกิเลส ไม่ใช่รังเกียจกลิ่นของเนื้อสัตว์   

จากหนังสือ บทบาท อ.สุจินต์ ในการเผยแผ่พุทธธรรม โดย พระธนนาถ นิธิปญฺโญ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
บ้านธัมมะ
วันที่ 21 ก.ย. 2550

ที่ถามว่าการรับประทานอาหารมังสวิรัติ และการกินเจนั้น จำเป็นแค่ไหนก็ย่อมแล้วแต่บุคคลบางท่านบริโภคแล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี ก็พอใจที่จะบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพร่างกาย แต่ต้องพิจารณากิเลสในขณะที่กำลังกินเจหรืออาหารมังสวิรัติว่ารู้สึกติดพอใจในรสอร่อยไหมความติด ความพอใจนั้นแหละเป็นกลิ่นดิบแล้ว ฉะนั้นจึงต้องพิจารณาธรรมโดยละเอียดจริงๆ ไม่ใช่พิจารณาเพียงอาการที่ปรากฏภายนอกเท่านั้น และที่ถามว่าถ้าถ้าไม่กินเจจะทำให้ศีลบริสุทธิ์หรือไม่นั้นตอบว่าได้ เมื่อพิจารณาจิตและสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ เพื่อรู้ชัดในสภาพธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริง

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 21 ก.ย. 2550

บางคนกินเจ แต่ก็ยังล่วงศึล 5 เช่น พูดเท็จ ตบยุงฯลฯ เพราะฉะนั้น กิเลสไม่ได้ลดลงเลย  กิเลสจะลดลงได้ด้วยปัญญาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
พุทธรักษา
วันที่ 21 ก.ย. 2550

     เคยพิจารณาไหมว่าทำไม....ต้องทำอาหารเจเลียนแบบเนื้อสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ครูโอ
วันที่ 21 ก.ย. 2550

เพราะสภาพที่ติดข้องเกิดกับจิตใดก็ตาม จิตนั้นก็ต้องมีชาติเป็นอกุศลครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
yuphin
วันที่ 23 ก.ย. 2550

การกินมังสวิรัติหรือเจนั้นเพราะเหตุและปัจจัยแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกันความมุ่งมั่นที่จะละคลายกิเลสนั้นสำคัญกว่า ได้อ่านประวัติท่านเจ้าคุณนรแล้วทึ่งได้รับอานิสงส์จากการอ่านครั้งนั้น เพราะกิเลสมีมากหรือประมาณหากจะละในสิ่งที่พอละได้ น่าจะเป็นปัจจัยที่ดีการจะละตัวตนมิใช่เรื่องง่าย ถ้าเหตุปัจจัยไม่ถึงพร้อม

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
pornpaon
วันที่ 18 ก.ย. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
suwit02
วันที่ 21 ก.ย. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 22 ก.ย. 2551

ศีลจะบริสุทธิ์ได้ไม่อยู่ที่กินเนื้อสัตว์หรือกินเจ กิเลสที่อยู่ภายในจะหมดไปได้ด้วยปัญญาเท่านั้น ไม่สามารถหมดไปได้ด้วยการกินเจ จึงต้องอบรมเจิญปัญญาเพื่อขัดเกลากิเลส

     ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
เซจาน้อย
วันที่ 30 ธ.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
วิริยะ
วันที่ 30 ธ.ค. 2554

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ