เลือดเนื้อทุกชาติมีไว้ทำอะไร

 
khampan.a
วันที่  9 ก.ค. 2567
หมายเลข  48082
อ่าน  46

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๘๔๕]

เลือดเนื้อทุกชาติมีไว้ทำอะไร

อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ สนทนาปฐมอุปาลิสูตร ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙


พระผู้มีพระภาคตรัสถึงการที่พระองค์ทรงสละเลือดเนื้อทั้งหมดที่จะได้ตรัสรู้เมื่อพระองค์ประทับนั่งที่โพธิบัลลังก์ แล้วเราล่ะ เลือดเนื้อทุกชาติมีไว้ทำอะไร เกิดมาแล้วไม่มีใครกลับไปย้อนเลย ชาติหนึ่งตั้งแต่เกิดแล้วก็จะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ทำประโยชน์อะไรบ้าง เข้าใจธรรมแค่ไหน หรือเพลิดเพลินไปแล้วก็สะสมแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นทั้งวันๆ ทุกวัน แล้วก็จากโลกนี้ไป เกิดมาสะสมกิเลสสะสมมาเก็บสิ่งสกปรกเน่าต่อไปสกปรกต่อไปเชื้อโรคต่อไป หรือว่าเป็นโอกาสที่หาได้ยากที่สุดที่มีโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมได้มีความเข้าใจที่สามารถที่จะเกื้อกูลคนอื่นด้วย

ต้องไม่ลืมว่าการคิดถึงคนอื่นการเกื้อกูลคนอื่นการทำทุกอย่างเพื่อคนอื่นนั่นคือการสละความเป็นเราทีละเล็กทีละน้อยๆ หารู้ไม่ว่าทำไมถึงต้องมีบารมี เพราะเหตุว่าถ้ากุศลไม่เกิด อกุศลก็เกิด เพราะฉะนั้น กุศลแต่ละครั้งเล็กน้อยสักเท่าไหร่อุปมาเหมือนกับน้ำหยดหนึ่งในมหาสมุทร ก็ยังดีกว่าไม่มีสักหยด


กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัย


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
nattawan
วันที่ 9 ก.ค. 2567

ต้องไม่ลืมว่าการคิดถึงคนอื่นการเกื้อกูลคนอื่นการทำทุกอย่างเพื่อคนอื่นนั่นคือการสละความเป็นเราทีละเล็กทีละน้อยๆ หารู้ไม่ว่าทำไมถึงต้องมีบารมี เพราะเหตุว่าถ้ากุศลไม่เกิด อกุศลก็เกิด เพราะฉะนั้น กุศลแต่ละครั้งเล็กน้อยสักเท่าไหร่อุปมาเหมือนกับน้ำหยดหนึ่งในมหาสมุทร ก็ยังดีกว่าไม่มีสักหยด

ยินดีในกุศลวิริยะค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 9 ก.ค. 2567

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

ยินดีในกุศลจิตครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
jaturong
วันที่ 11 ก.ค. 2567

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ