ปีติยินดีที่ได้ฟังคำจริง [เก็บไว้ในหทัย]

 
khampan.a
วันที่  10 มิ.ย. 2567
หมายเลข  47824
อ่าน  30

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๘๓๖]

ปีติยินดีที่ได้ฟังคำจริง

อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ สนทนาธรรมที่อาคารดุสิตา กองบิน ๕ (อ่าวมะนาว) ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๗


ทุกชาติก็เป็นธรรมที่เกิดดับ เป็นเหตุเป็นปัจจัยนานาประการมากมาย เพราะฉะนั้น ได้ฟังทุกคำ ปีติยินดีที่ได้มีโอกาสได้ฟังคำของผู้ที่ประเสริฐที่สุดด้วยพระมหากรุณาเสด็จไปที่ต่างๆ เมื่อตรัสรู้แล้ว ทรงแสดงธรรม ไม่เลือกเลยว่าคนนั้นเป็นใคร อยู่ที่โรงช่างหม้อหรืออยู่ที่ไหน แต่ถ้าเขามีโอกาสได้ฟังธรรม พระมหากรุณาที่ทรงบำเพ็ญมาเพื่อทุกคนที่มีโอกาสที่จะได้ฟัง นั่นเป็นความดีหรือเปล่า? ถ้ามีความเข้าใจทุกคำ ไม่ประมาทในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะค่อยๆ รู้ความจริงว่าเป็นสิ่งที่มีจริง เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไป กำลังเกิดดับ แค่นี้ เป็นธรรม พรุ่งนี้คิดหรือเปล่า? ตื่นขึ้นมาคิดหรือเปล่าว่า "ธรรม" เห็นไหม? แต่เมื่อมีเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นจะนึกถึงธรรมบ้าง บ้าง..ในวันหนึ่ง รู้เลย ทำไมตั้งแต่เช้ามาไม่คิด ตั้งเย็นแล้วมาคิดถึงตามเหตุตามปัจจัย


กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัย


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 10 มิ.ย. 2567

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

ยินดีในกุศลจิตครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Wisaka
วันที่ 12 มิ.ย. 2567

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ