สนทนาเรื่อง พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติ วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ ๑๓.๓๐ น.

 
มศพ.
วันที่  9 มี.ค. 2567
หมายเลข  47595
อ่าน  608

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย


ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด
ผศ. ดร. สุวรจน์ เขมาวุฒานนท์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สนทนากับอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
และอาจารย์ มศพ.
เรื่อง "พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติ"
วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.
ทางสื่อออนไลน์ของ มศพ.


... ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่านครับ ...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Wisaka
วันที่ 9 มี.ค. 2567

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Jarunee.A
วันที่ 19 มี.ค. 2567

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 19 มี.ค. 2567

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
muda muda
วันที่ 22 มี.ค. 2567

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ด้วยความเคารพยิ่ง กราบอนุโมทนาในการเผยแพร่พระสัทธรรมให้กว้างขวางออกไป สาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Bunma
วันที่ 30 มี.ค. 2567

อนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
swanjariya
วันที่ 4 เม.ย. 2567

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ