ความไม่ดีอยู่ที่ใคร?

 
khampan.a
วันที่  25 ก.พ. 2567
หมายเลข  47508
อ่าน  136

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๗๙๕]

ความไม่ดีอยู่ที่ใคร?

อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ สนทนาพิเศษเรื่อง การประดิษฐานความมั่นคงในพระธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗


ฟังธรรม ขณะใดที่มีความเข้าใจ ขณะนั้นเพลิดเพลินปีติในความจริงที่ไม่มีเราแม้ชั่วคราว แต่ก็บรรเทา ไม่มีอะไรที่จะเป็นเราได้ เพราะเดี๋ยวนี้หมดแล้วทุกอย่างที่กำลังพูดที่กำลังปรากฏ หมดไปทุกขณะ ไม่เหลือเลย นั่นคือ สุญญตา อนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใด สุญญตา คือ ดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยในสังสารวัฏฏ์ เพราะฉะนั้น เป็นคนนี้ชาตินี้ คนนี้ชาตินี้เป็นอย่างไรบ้าง เป็นอย่างไรบ้าง? ถ้าไม่ฟังธรรมเลย จะรู้ไหมว่าเป็นอย่างไรบ้าง? เขาโกรธ เขาว่าเรา เราไม่พอใจ ไหน ... ความไม่ดีอยู่ไหน? อยู่ที่เขาหรือ? กว่าจะรู้ว่าอยู่ที่เรา แล้วสะสมทำไม โกรธเขาทำไม เพราะฉะนั้น ปัญญาเท่านั้นที่จะไม่เป็นไปตามสิ่งที่ชาวโลกไม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่ควรจะละ แต่จะละจริงๆ ก็ต่อเมื่อเห็นถูกต้องว่าไม่มีเรา


กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัย


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ