ธรรมะคืออะไร

 
nattawan
วันที่  13 ก.พ. 2567
หมายเลข  47389
อ่าน  155

ความเข้าใจธรรมะ ... การเริ่มต้นของการศึกษาพระธรรมคือการรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงว่าธรรมะคืออะไร แล้วปัญญาจะรู้อะไรในสิ่งที่กำลังมีขณะนี้ ก็ไม่พ้นจากการเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส กระทบสัมผัส คิดนึก

ทุกอย่างเป็นธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าไม่รู้ก็อยู่ในโลกมืดที่ไม่รู้อะไรเลย

ต้องศึกษาในธรรมะแต่ละอย่าง ... จิตเจตสิก รูป ... ค่อยๆ เข้าใจธรรมะจริงๆ ที่ไม่ใช่เรา สิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันไม่พ้นสภาพธรรมะแต่ละอย่าง ถ้ารู้ก็ไม่ไปแสวงหาความจริงโดยวิธีอื่น จึงเป็นหนทางที่นำไปสู่ปัญญาที่ค่อยๆ เจริญขึ้น มั่นคงขึ้นว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่ง ไม่ใช่เรา ต้องตรงและละเอียด

ถ้าไม่มีการศึกษาโดยการเริ่มต้นว่าธรรมะคืออะไร แล้วความรู้ความเข้าใจจะมาจากไหน การฟังธรรมะแต่ละครั้งเป็นการเพิ่มพูนความเข้าใจในธรรมะที่ลึกซึ้ง แต่ละคำต้องศึกษาพระธรรมอย่างละเอียดจริงๆ มิฉะนั้นก็จะคิดว่าพระธรรมเป็นของตื้นๆ เช่นคนทั่วไป

กว่าจะรู้ว่าธรรมะลึกซึ้งเพื่อจะถึงลักษณะของสภาพธรรมะจริงๆ ต้องเริ่มจากการฟังโดยละเอียด เพื่อเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ ซึ่งเป็นสาระที่ควรพิจารณาอย่างลึกซึ้ง เป็นเรื่องของปัญญาจริงๆ ต้องอาศัยการเวลาที่ยาวนาน ต้องบ่มเพาะจากขั้นการฟังก่อน พิจารณา ไตร่ตรองอย่างละเอียด

เข้าใจแต่ละคำ ส่องถึงธรรมะที่มีจริงขณะนี้ ทั้งหมดเพื่อความเข้าใจสิ่งที่มีจริง เพราะฉะนั้นขาดการฟังพระธรรมไม่ได้เลย สะสมปัญญา ความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริง ไม่ใช่เรา เป็นธรรมะ เป็นอนัตตา เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วดับไป ชั่วคราวแสนสั้น เมื่อไม่รู้ตามความเป็นจริง จึงเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด เป็นอัตตา

เชิญชม

สนทนาปัญหาธรรม
โดย อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
และคณะอาจารย์ มศพ.

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 10.00 - 11.30 น.

Facebook​ Page : วิทยุออนไลน์​บ้านธัมมะ www.facebook.com/share/v/HiZBr7pG6J7Vkrmk/?mibextid=UVffzb

Facebook Group : ชมรมบ้านธัมมะ www.facebook.com/share/p/5iqXs4ZA6VqdedLS/?mibextid=UVffzb

YouTube : dhammahomelive www.youtube.com/live/sBriLHnWkE0?si=CjPJEp-X9wzH1CQ1

ยินดีในความดีของทุกท่านค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
nattawan
วันที่ 13 ก.พ. 2567

แนะนำหนังสือ www.dhammahome.com/book/topic/951

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ