รู้อะไร สติปัฏฐานจึงเกิดได้

 
wittawat
วันที่  9 ก.พ. 2567
หมายเลข  47376
อ่าน  93

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

แนวทางเจริญวิปัสสนา ครั้งที่ 588

"ถ้าไม่รู้ความต่างกันของขณะที่มีสติกับขณะที่หลงลืมสติ จะเจริญสติปัฏฐานไม่ได้เลย"

(สรุปจากตอนที่ 589)

หมายถึง ปัญญาพร้อมด้วยสติและโสภณธรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นพร้อมกันในขณะนั้น เข้าใจถูกตรงตามความเป็นจริงว่าก่อนหน้านั้นเป็นผู้ที่หลงลืมสติหรือกำลังมีสตินั่นเอง และ เป็นผู้ที่รู้ว่าสติก็เป็นธรรม เกิดเพราะปัจจัย เช่น การฟัง การสังเกตศึกษาพิจารณาสิ่งที่มีจริงแต่ละทาง เป็นต้น ถ้าสติไม่เกิด จะบังคับให้เกิดก็ไม่ได้ และเมื่อสติเกิดสามารถที่จะระลึกรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง โดยไม่เลือกอารมณ์ เวลา สถานที่

กราบอนุโมทนา


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ