จงฟัง จงใส่ใจให้ดี

 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  7 ก.พ. 2567
หมายเลข  47371
อ่าน  77

บันทึกเสียงการสนทนาธรรมที่ บ้านคุณจักรกฤษณ์ เจนเจษฎา โดยท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และ คณะอาจารย์ มศพ. รองศาสตราจารย์ สงบ เชื้อทอง อาจารย์กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช อาจารย์ธีรพันธ์ ครองยุทธ และ อาจารย์ณภัทร เรืองจันทฤทธิ์ เมื่อวันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ