จะรู้ได้อย่างไรว่าตนมีสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิครับ

 
teezaboo
วันที่  25 พ.ย. 2566
หมายเลข  47014
อ่าน  289

สัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิ

วิธีตรวจสอบว่าตนเองสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิ ในมรรคทุกข้อไหนของตนที่เข้าใจว่ามรรคไหนเข้าใจแบบสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิ ว่าความเข้าใจในพระธรรมของตนเป็นสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิ

วิธีตรวจสอบความเข้าใจในทุกคำสอนพระพุทธเจ้าว่าตนเองเข้าใจแบบสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิ มีวิธีอย่างไร อย่างถูกต้องไหมครับ

ขอขอบพระคุณ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 26 พ.ย. 2566

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ต้องเป็นกิจหน้าที่ของปัญญา ความเข้าใจอย่างถูกต้องเท่านั้นจึงจะรู้ตรงตามความเป็นจริงได้ เพราะอะไรๆ ก็หลอกลวงปัญญาไม่ได้เลย การที่ปัญญาจะเกิดขึ้นเจริญขึ้นได้ ต้องได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ดีแล้ว ค่อยๆ สะสมความความเข้าใจถูกเห็นถูกไปตามลำดับ ไม่ประมาทพระธรรมว่าง่าย ไม่ประมาทในทุกคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ครับ

... ยินดีในกุศลของคุณ teezaboo และทุกๆ ท่านด้วยครับ ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 26 พ.ย. 2566

ยินดีในกุศลจิตครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ทรงศักดิ์
วันที่ 29 พ.ย. 2566

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
kornisasuwan
วันที่ 2 ธ.ค. 2566

ขอร่วมสนทนาด้วยนะคะ (หลังจากเริ่มเห็นสภาพธรรมมะแต่ละหนึ่งๆ จึงรู้ได้ว่า) ตอนไหนที่ "สติเกิด" เห็น เป็นแต่ละหนึ่ง และแต่ละหนึ่งดับไป เห็นความเป็น อนัตตา เป็นแต่ละหนึ่งเกิด แต่ละหนึ่งดับไป "เห็นชัด รู้ชัด เข้าถึงใจ" รับรู้ได้ทางใจจริงๆ อันนี้เองจึงเป็นเครื่องชี้ว่า "เห็นถูก รู้ถูก" เป็น สัมมาทิฏฐิ" ตามมรรคแปด ที่พระพุทธองค์ทรงชี้ทางเดิน กราบอนุโมทนา ในคำถามนี้ /ขอสารภาพว่าวันนี้ดิฉันเพิ่ง ประจักษ์ชัดในคำของพระอรหันสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้ จริงๆ (ได้ฟังคลิปนี้ของท่านอาจารย์ สุจินต์ค่ะhttps://youtu.be/kc4CBJZaKxs?si=LHmzhqL1EX48CWc0/ ขอพึ่งพระพุทธเจ้า และขอพึ่งพระธรรมคำสอนของพระองค์อย่างซาบซึ้งจริงๆ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
chatchai.k
วันที่ 2 ธ.ค. 2566

ต้องเป็นกิจหน้าที่ของปัญญา ความเข้าใจอย่างถูกต้องเท่านั้นจึงจะรู้ตรงตามความเป็นจริงได้ เพราะอะไรๆ ก็หลอกลวงปัญญาไม่ได้เลย

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ