ต้องการเพื่อนดี

 
khampan.a
วันที่  22 พ.ค. 2566
หมายเลข  45973
อ่าน  68

โดย อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

สนทนาธรรมที่โรงแรมเอเชี่ยน หาดใหญ่ จ.สงขลา ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘


ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ เยาวชนหรือสูงวัย ต้องการเพื่อนไหม? (ต้องการเพื่อนดี) ต้องการมิตร แต่ต้องเป็นมิตรที่เข้าใจแล้วก็หวังดี แค่เป็นผู้ที่หวังดีต่อคนอื่น ไม่หวังร้าย รู้ไหม นั่นคือความหมายของคำว่ามิตร ถ้าเป็นมิตรกัน จะไม่มีหวังร้ายต่อกันเลย ถ้าโกรธเมื่อไหร่ ไม่ใช่มิตรเมื่อนั้น ถ้าหวังร้ายแม้เพียงเล็กน้อย ก็ไม่ใช่มิตรเมื่อนั้น เพราะฉะนั้น ธรรมเป็นธรรมที่ละเอียดจริงๆ แม้แต่มิตรคือความเป็นเพื่อน ถ้าแข่งดีเมื่อไหร่ ไม่ใช่มิตรเมื่อนั้น ถ้าริษยาเมื่อไหร่ ก็ไม่ใช่มิตรเมื่อนั้น ถ้าต้องการชนะเมื่อไหร่ ก็ไม่ใช่มิตรเมื่อนั้น เพราะฉะนั้น แม้แต่คำว่ามิตร คือ ความหวังดี พร้อมที่จะเกื้อกูล


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
มังกรทอง
วันที่ 23 พ.ค. 2566

ขอน้อมกราบอนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ ขอรับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
jaturong
วันที่ 25 พ.ค. 2566

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ