เห็นใจผู้มีอกุศล

 
khampan.a
วันที่  31 ม.ค. 2566
หมายเลข  45517
อ่าน  230

โดย อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

อ้างอิงจาก แนวทางเจริญวิปัสสนา ครั้งที่ ๑๕๓๑

www.dhammahome.com/cd/topic/92/31


ถ้ารู้ว่าคนอื่นมีอกุศลอย่างไร ท่านเองก็มีอกุศลอย่างนั้นเหมือนกัน เพราะฉะนั้น ก็น่าที่จะเข้าใจ เห็นใจและอดทนต่ออกุศลของคนอื่นได้ ถ้าท่านสามารถมีความอดทนต่ออกุศลของคนอื่นเพิ่มขึ้น ย่อมแสดงว่า พระธรรมได้ขัดเกลาจิตใจของท่านที่เคยไม่อดทนต่ออกุศลของคนอื่น เพราะรู้สึกว่าอดทนได้ยาก แต่ถ้าในขณะนั้นเป็นกุศล จะรู้สึกว่า อดทนได้โดยไม่ยาก


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ