ศรัทธา คือ เชื่อในทานและผลแห่งทาน

 
chatchai.k
วันที่  2 ธ.ค. 2565
หมายเลข  45269
อ่าน  228

อรรถกถา มโนรถปุรณี มีข้อความว่า

คำว่า ศรัทธา คือ เชื่อในทานและผลแห่งทาน

เวลาที่มีความเชื่อในกรรมและผลของกรรม ในการให้ และผลของการให้ การให้ของท่านแต่ละครั้งก็ย่อมจะเป็นการให้ด้วยจิตที่ศรัทธา ด้วยจิตที่ผ่องใส


ที่มา และ อ่านเพิ่มเติม ...

แนวทางเจริญวิปัสสนา ตอนที่ 213


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ