ที่พระวิหารเชตวัน

 
nattawan
วันที่  21 ก.ย. 2565
หมายเลข  44067
อ่าน  102

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

วันนี้มีใครบูชาด้วยอามิสบ้างไหม!!! พวงมาลัยก็มากมาย แต่จะบูชาด้วยความเข้าใจเป็นการบูชาสูงสุดเพราะพระผู้มีพระภาคทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อให้สัตว์โลกได้มีความเข้าใจถูกเห็นถูก...บูชาอย่างอื่นก็ไม่มีค่าเท่ากับการบูชาด้วยความเห็นถูกความเข้าใจถูก

คิดถึงชีวิตที่เกิดมาแล้วเพื่ออะไร...ลองคิดดู...มีใครบ้างที่คิดเพื่อบูชาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงพระธรรมให้ชีวิตทั้งชีวิตซึ่งไม่เคยมีความเข้าใจธรรมะคือสิ่งที่ปรากฏเลย...ได้เกิดมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อย สมควรแก่การที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อที่จะบูชาพระคุณด้วยการศึกษาพระธรรม การเข้าใจธรรมะนั้นจะทำให้กุศลจิตเกิดจนกระทั่งสามารถดับกิเลสได้

มีใครคิดที่จะบูชาด้วยชีวิตไหม!!!!!ที่เข้าใจพระธรรม เกิดมาต้องเห็น ถ้าไม่มีพระธรรม ไม่เข้าใจก็ติดข้องและมีความเป็นตัวตน ก็ย่อมแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตน แล้วก็จากไปหมดเลย ที่เข้าใจว่าเป็นตัวตนก็ไม่เหลือเลย ชาตินี้เป็นคนนี้เพียงเท่าที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ จากโลกนี้ไปแล้วก็เป็นอื่น ไม่มีอะไรเหลือเลยจากชาติหนึ่งไปชาติหนึ่ง...นอกจากปัญญาที่สามารถจะได้เข้าใจขึ้น

เข้าใจพระธรรมจากใคร!!! คิดถึงคุณของใคร!!! จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อกุศลหรือเพื่ออกุศล!!!

พระผู้มีพระภาคไม่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อต้องการอามิสหรือเพื่อให้ใครบูชาด้วยอามิส แต่ทรงแสดงพระธรรมเพื่ออนุเคราะห์ให้บุคคลที่สามารถมีความเห็นถูกเข้าใจถูกได้ดับกิเลส เพราะฉะนั้นบูชาด้วยคุณความดี ด้วยการศึกษาธรรมะ ด้วยการเป็นคนดีจนกว่าสามารถที่จะดับกิเลสได้ ดีกว่าอยู่ไปวันๆ อยู่ไปอาทิตย์ๆ อยู่ไปเดือนๆ อยู่ไปปีๆ อยู่ไปเรื่อยๆ แล้วได้อะไรจากการที่อยู่ไปๆ ๆ ๆ เห็นไป ได้ยินไป ได้กลิ่นไป ลิ้มรสไป หลงไปว่าเป็นของเรา มีทรัพย์สมบัติ มีทุกสิ่งทุกอย่าง ความจริงแท้ๆ คือไม่มีอะไรเลย ทุกอย่างมีปัจจัยเกิดขึ้น ดับไปและไม่กลับมาอีกเลย

พระธรรมมีคุณต่อเมื่อประพฤติปฏิบัติตามด้วยความเข้าใจถูก เห็นพระมหากรุณาว่าทรงแสดงธรรมโดยประการทั้งปวงเป็นการเตือนให้บุคคลที่กำลังมีอกุศลได้มีความเห็นถูกว่าขณะนั้นเป็นธรรมะ เป็นอกุศลและถ้าจิตสะสมอกุศลเพิ่มขึ้นๆ แล้วจะเข้าใจธรรมะไหม!!!!!

กราบบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ด้วยความเคารพยิ่ง

ศึกษาธรรม ๙๓๙


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 22 ก.ย. 2565

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เมตตา
วันที่ 24 ก.ย. 2565

.... ได้เกิดมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อย สมควรแก่การที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อที่จะบูชาพระคุณด้วยการศึกษาพระธรรม การเข้าใจธรรมะนั้นจะทำให้กุศลจิตเกิดจนกระทั่งสามารถดับกิเลสได้

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพอย่างยิ่งค่ะ และกราบยินดีในความดีของทุกๆ ท่านค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ