แม้จะเป็นพระธรรมสั้นๆ แต่ก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

 
khampan.a
วันที่  11 พ.ค. 2565
หมายเลข  43099
อ่าน  592

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๗๐๕]

แม้จะเป็นพระธรรมสั้นๆ แต่ก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง


โดยมากจะได้ยินท่านผู้ฟังมีเมตตาต่อคนดี แต่ว่าพอถึงคนไม่ดี จะได้ยินข้อความที่เหมือนไม่เมตตาเขาเลย นี่ก็แสดงให้เห็นว่าความเมตตาของท่านหรือความกรุณาของท่าน ยังไม่ทั่วไปในสัตว์ทั้งปวง แต่ว่าเฉพาะคนดีที่สามารถจะเมตตาได้ แต่แม้ว่าใครก็ตามที่เป็นคนไม่ดี ก็คือนามธรรมที่สะสมมาในทางอกุศล จนกระทั่งสามารถที่จะกระทำอกุศลกรรมนั้นๆ ที่น่ารังเกียจ ซึ่งบุคคลที่เจริญเมตตาแล้ว สามารถที่จะเมตตาในบุคคลนั้น แทนที่จะมีโทสะในบุคคลนั้น ได้ นี่ก็เป็นสติสัมปชัญญะที่จะระลึกรู้ได้ว่า สิ่งใดควร และสิ่งใดไม่ควร

ถ้าโกรธไม่พอใจ ดูหมิ่นคนชั่วหรือคนที่ทำไม่ดี ในขณะนั้นจิตเป็นอกุศล จิตของท่านเองก็เท่ากับคนอื่นที่ไม่ดี เพราะเหตุว่า ดูหมิ่นคนที่เป็นอกุศลด้วย

ด้วยเหตุนี้ แม้จะเป็นพระธรรมเพียงเล็กน้อย สั้นๆ แต่ก็สามารถที่จะทำให้เป็นผู้ที่มีสัมปชัญญะเพิ่มขึ้น และรู้สภาพของตนเองขึ้นว่า ควรที่จะเจริญกุศลเพิ่มขึ้นด้วย

แม้ข้อความที่ว่า “อนึ่ง พึงอนุโมทนาบุญของสัตว์ทั้งปวง” เพียงเท่านี้ก็เตือนแล้ว ถ้าอนุโมทนาไม่ได้หรือไม่อนุโมทนา ขณะนั้นจิตเป็นอย่างไร ต้องเป็นอกุศลแน่นอน จึงอนุโมทนาไม่ได้ แต่ขณะใดที่เห็นใครทำกุศลหรือเป็นกุศล แล้วอนุโมทนา ขณะนั้นเป็นความจริงใจที่ยินดีด้วยในกุศลของคนอื่น แม้ว่าท่านจะไม่ได้ทำกุศลนั้นเองก็ตาม


กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัย


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 12 พ.ค. 2565

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เมตตา
วันที่ 12 พ.ค. 2565

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง และยินดียิ่งในความดีทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ปาริชาตะ
วันที่ 12 พ.ค. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ