อ.ดวงเดือน บารมีธรรม ส่งมอบอาหารสำหรับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ลำบาก สำหรับเดือนเมษายน ๒๕๖๕

 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  28 เม.ย. 2565
หมายเลข  43048
อ่าน  498

ข่าวจากสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. แจ้งว่า เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ ท่านอาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรม รองประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ได้ส่งมอบอาหาร ยาและของใช้ต่างๆ ที่จำเป็น สำหรับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ลำบาก ที่พักอาศัยอยู่โดยรอบที่ตั้งของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาและบริเวณใกล้เคียง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจ สำหรับเดือนสำหรับเดือน เมษายน ๒๕๖๕ นี้ โดยมีคุณประวัติ สลัดชั่ว เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เป็นผู้อาสาดำเนินการแจกจ่ายให้ เหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา

ชมรมบ้านธัมมะ มศพ. กราบยินดียิ่งในกุศลของท่านอาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรม และทุกๆ ท่านที่มีส่วนร่วม มา ณ โอกาสนี้

"ทำดีและศึกษาพระธรรม"

(กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๑ ในความเมตตาและคำปรารภ ที่ให้ดำเนินการเผยแพร่ข่าวสารเพื่อการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ในครั้งนี้

"ทำดีและศึกษาพระธรรม")

* * * สมาชิกท่านใด ที่ประสงค์จะแจ้งข่าวกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. โปรดส่งภาพและรายละเอียดของกิจกรรม ไปที่ Line ID : pwanchai2504


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ปาริชาตะ
วันที่ 28 เม.ย. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 28 เม.ย. 2565

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
kulwilai
วันที่ 28 เม.ย. 2565

กราบยินดียิ่งในกุศลของท่านอาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรม และทุกๆ ท่านที่มีส่วนร่วมค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
panasda
วันที่ 28 เม.ย. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
khampan.a
วันที่ 28 เม.ย. 2565

กราบอนุโมทนาในความเกื้อกูลของท่านอาจารย์ดวงเดือนด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
talaykwang
วันที่ 29 เม.ย. 2565

ขอกราบอนุโมทนาในกุศล ท่านอาจารย์ดวงเดือน ด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ