ความจริงถึงที่สุด คือ อย่างไร
 
talaykwang
talaykwang
วันที่  24 เม.ย. 2565
หมายเลข  43037
อ่าน  194

ขออนุญาตสอบถามเพื่อความเข้าใจจากท่าน อ.วิทยากร ค่ะ เคยได้ยินท่านอ.สุจินต์กล่าวว่า พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสรู้ความจริงถึงที่สุด อย่างไรจึงเรียกว่าเป็นความจริงถึงที่สุดค่ะ ในขณะที่สำนักปฏิบัติหลายแห่งก็สอนในเรื่องความไม่มี คือ จิตว่างหรือสุญญตา มันเป็นความจริงถึงที่สุด แบบที่ ท่านอ.เคยกล่าวด้วยหรือเปล่าคะ ขออนุโมทนาในกุศลค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 24 เม.ย. 2565

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ความจริงถึงที่สุด คือ ธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริง นั้น เป็นจริง แต่ละหนึ่งๆ เป็นจริงอย่างไร ก็เป็นจริงอย่างนั้น เปลี่ยนไม่ได้ เมื่อเป็นธรรม แต่ละหนึ่งๆ จึงไม่มีเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใด ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น และ สำหรับสิ่งที่มีจริง ที่เกิดเพราะเหตุปัจจัย นั้น เกิดแล้วก็ดับ ไม่กลับมาอีกเลย ครับ

บางช่วงบางตอนจากคำบรรยายของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา วันเสาร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ มีดังนี้

คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นจริงทุกกาลสมัย ไม่ใช่ว่าพอพระองค์ปรินิพพานแล้ว คำจริงนั้น ก็ตายไปด้วย แต่สิ่งที่มีจริงเป็นจริง เป็นจริงทุกกาลสมัย ผู้ที่เป็น “พุทธะ” ต้องให้คนอื่นเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริง ความจริงถึงที่สุดทุกกาลสมัย เปลี่ยนไม่ได้เลย คือ ไม่มีเรา


เริ่มเข้าใจมั่นคงทุกอย่างที่ได้ฟัง ว่า ไม่ใช่เรา มีอะไรที่เป็นเราบ้าง? จนกว่าจะรู้จริงๆ ว่า สิ่งนี้เกิดแล้วสิ่งนี้ดับ ความจริงถึงที่สุดของทุกสิ่งที่กำลังปรากฏ คือ สิ่งนั้นเกิดแล้วดับ ถ้าเข้าใจว่าสิ่งนี้เกิดแล้วไม่ดับ ถูกหรือผิด? (ผิด) เพราะฉะนั้น มีความเข้าใจผิดมานานเท่าไหร่ ตั้งแต่เช้าจนถึงเดี๋ยวนี้ ตั้งแต่เมื่อวานนี้ ตั้งแต่เกิดจนถึงเดี๋ยวนี้ ก็เข้าใจผิดคิดว่าธรรมที่เกิดขึ้นแล้วดับ เป็นเรา ถ้าไม่ประจักษ์สภาพเดี๋ยวนี้ซึ่งมีจริงๆ เพราะเกิดแล้ว แล้วก็ไม่ประจักษ์ว่าสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ ดับ ก็ไม่สามารถที่จะละความยึดถือว่าเป็นเราได้

จากสนทนาธรรม ไทย ฮินดี วันเสาร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔


ความจริงของทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าอะไรที่ไหน คือ สิ่งนั้น ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใด คำจริงนี้ ไม่เปลี่ยนเลย แต่สามารถจะเข้าถึงความจริงถึงที่สุดหรือยัง ของสิ่งที่กำลังมีขณะนี้?

จากสนทนาธรรม ไทย – ฮินดี วันเสาร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

ความจริงถึงที่สุด คือ อย่างไร? : ฟังทุกคำ อย่าเพิ่งคิดว่าเข้าใจทุกคำ

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 25 เม.ย. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 27 เม.ย. 2565

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลยิ่งค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ