เรื่อง สำนักปฏิบัติ โดย อ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์
 
พุทธรักษา
วันที่  9 ก.ค. 2550
หมายเลข  4222
อ่าน  3,527

เรื่องเกี่ยวกับ "สำนักปฏิบัติ"......

"....ขอให้ผู้ฟังพิจารณาว่าผู้ที่ยึดถือ..มีความเห็นว่าจำเป็นจะต้องไป "ปฏิบัติธรรม" ที่ "สำนักปฏิบัติ" นั้น ท่านถือ "สถานที่" เป็นสำคัญ หรือว่าท่านถือ "ข้อปฏิบัติ" เป็นสำคัญ

และประการสำคัญข้อปฏิบัติ ที่ว่าปฏิบัตินั้น ปฏิบัติกันอย่างไร เป็นการเจริญสติปัฏฐานเป็น  "ปกติ" หรือว่า "ผิดปกติ" ถ้าไม่ใช่การรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง ก็ไม่สามารถรู้ "อริยสัจจธรรม" ตามความเป็นจริงได้ ข้อสำคัญ คือ "เป็นปกติ" ไม่หวั่นไหวไปด้วย "ความความต้องการ"

จากหนังสือ "ธรรมาภิสมัย" หน้า ๑๑๘


  ความคิดเห็น 2  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 9 ก.ค. 2550

ธรรมที่ปรากฎตามความเป็นจริงในขณะนี้เป็นสถานที่ให้ธรรมปฏิบัติ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 3  
 
สุรตาลัย
วันที่ 10 ก.ค. 2550

ธรรมะ คือ ธรรมชาติ ไม่ย่างเข้าสู่การยึดติด แต่สัปปายะอันควรย่อมเป็นแหล่งที่วิญญูชนเหล่าเดียวกันพึงมีเพื่อเกิดการพบและแลกเปลี่ยนความคิดและการแจ้งแห่งธรรม

 
  ความคิดเห็น 4  
 
อิสระ
อิสระ
วันที่ 11 ก.ค. 2550

สาธุ ... ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 11 ก.ค. 2550

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

อยู่ที่ไหนก็มีธรรมะ คนที่มีปัญญาจึงจะรู้ได้

 
  ความคิดเห็น 6  
 
oom
oom
วันที่ 27 ก.ย. 2550

ใช่ค่ะอยู่ที่ไหน ก็มีธรรมะ แต่ยังชอบแสวงหา เนื่องจากมีกิเลสมากมาย การไปปฏิบัติธรรมที่วัด หรือที่บ้านก็เหมือนกัน เพียงแต่ต่างสถานที่และเวลา หรือมีหมู่คณะ เคยคิดว่า ทำไม เราต้องไปวัด ไปสถานที่ปฏิบัติต่างๆ ทั้งๆ ที่บ้านแสนจะสะดวกสบาย ไปอยู่วัดคนเยอะ ความสะดวกก็สู้ที่บ้านไม่ได้ แต่ก็ยังอยากไป เพราะอยู่บ้านก็เพลิดเพลินไปกับสิ่งบันเทิงใจต่างๆ เช่น ทีวี วิทยุ ก็อดไม่ได้จึงคิดว่าไปวัด ไปช่วยทำงานให้วัดบ้างฟังธรรมบ้าง  นั่งสมาธิบ้าง ก็ยังดี ใจก็มีความสุข ที่ได้ทำประโยชน์ให้วัดเล็กๆ น้อยๆ ต้องขอขอบพระคุณมากค่ะ ที่ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ แต่ยังต้องไปอยู่

 
  ความคิดเห็น 7  
 
oom
oom
วันที่ 27 ก.ย. 2550

ชอบภาพที่ 5 มากเลยค่ะ เพราะดูแล้วมีความสุข เป็นปิติ จิตสงบดีจัง

 
  ความคิดเห็น 8  
 
ครูโอ
วันที่ 27 ก.ย. 2550

 

ธรรมะมีอยู่แล้วตอนนี้ ถ้ามีอัธยาศัยไปที่ใดที่หนึ่ง โดยไม่ใช่การฝืน แต่ไปเพื่อทำดี ก็สามารถเป็นผู้มีปรกติเจริญสติได้ทุกที่ไม่เว้นและไม่เจาะจง   

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 21 ต.ค. 2550

คำว่า สำนัก เป็นคำที่แปลมาจากภาษาบาลีว่า "สนฺติกํ" แต่ในความเป็นจริงแล้วจะแปลว่าที่เป็นที่อยู่ก็ได้ อย่างเช่นเวลาที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ สถานที่แห่งใดแล้วพระภิกษุทั้งหลายไปเข้าเฝ้า สถานที่ที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่นั้นเป็นสำนัก ซึ่งแปลว่าที่อยู่ธรรมดานั่นเอง เป็นต้น จะอยู่ ณ สถานที่แห่งใดก็มีธรรมะ ธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริง ถ้าศึกษาก็จะมีความเข้าใจสภาพของความเป็นธรรมะว่าเป็นธรรมะ ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลย  ...

 
  ความคิดเห็น 10  
 
2000ราตรี
วันที่ 22 ต.ค. 2550

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 11  
 
ms.pimpaka
ms.pimpaka
วันที่ 23 ก.พ. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 12  
 
kullawat
วันที่ 24 ก.พ. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 13  
 
tuijin
tuijin
วันที่ 15 ธ.ค. 2559

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 14  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 9 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ