สิ่งที่มีจริง หลากหลาย ไม่ใช่อย่างเดียวกัน
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  14 ม.ค. 2565
หมายเลข  41927
อ่าน  67

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๖๒๑]

สิ่งที่มีจริง หลากหลาย ไม่ใช่อย่างเดียวกัน


ธรรมคือสิ่งที่มีจริงๆ ใครไม่เข้าใจบ้าง? ธรรมมีจริง มีจริงแน่นอน สิ่งที่มีจริงในขณะนี้ไม่มีใครไปทำขึ้นมาได้เลยสักอย่างเดียว ไม่ว่าจะพูดถึงเห็น เห็นก็เกิดแล้ว พูดถึงได้ยิน ได้ยินก็เกิด พูดถึงคิด คิดก็เกิดแล้ว ไม่มีใครสามารถที่จะไปทำธรรมหนึ่งธรรมใดให้เกิดขึ้นได้เลย เพราะฉะนั้น ฟังแล้วก็ขณะนี้มีสิ่งที่มีจริง ภาษาบาลีก็ใช้คำว่า “ธมฺม” หรือ “ธาตุ” หมายความถึงสิ่งที่จริง มีลักษณะปรากฏให้รู้ได้ว่ามีจริงๆ เช่น สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้ กำลังปรากฏ มีจริงหรือไม่จริง? กำลังปรากฏแท้ๆ มีจริง ใครไปทำให้ปรากฏหรือเกิดขึ้นได้? ไม่มีใครสามารถที่จะทำได้เลย แม้มีสิ่งที่มีจริงตั้งแต่เกิดจนตาย ก็ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริง

ด้วยเหตุนี้ การฟังธรรมเพื่อให้รู้ว่า เกิดแล้วก็ต้องตาย แล้วก็ตั้งแต่เกิดจนตาย ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้น ถ้าย้อนกลับไปดู ก็เป็นเด็กสนุกสนานรื่นเริง มีเรื่องต่างๆ มากมาย แล้วอยู่ที่ไหน? หายไปหมด แม้เมื่อวานนี้เอง แม้ขณะเมื่อกี้นี้เอง เมื่อเช้านี้เอง ทุกสิ่ง ทุกอย่างก็หมดสิ้นไป เพราะฉะนั้น จะรู้หรือไม่รู้ สิ่งที่เพียงเกิดขึ้นชั่วคราวตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ไม่ยั่งยืน มีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นเป็นไป บังคับบัญชาไม่ได้ ปรารถนาสิ่งใด ก็ไม่ใช่ว่าจะได้ตามปรารถนา แต่ต้องตามปัจจัยที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น การฟังธรรม ก็คือให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงในชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ว่าเป็นแต่ละอย่างๆ ซึ่งเกิดปรากฏแล้วก็หมดไป เพราะฉะนั้น แต่ละอย่างก็เป็นธรรมที่หลากหลาย ไม่ใช่อย่างเดียวกัน


กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัย


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 14 ม.ค. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 16 ม.ค. 2565

ขอบพระคุณ และยินดีในกุศลจิต ด้วยค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ