ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  24 พ.ย. 2564
หมายเลข  40918
อ่าน  26

หทเย นิเธตพฺพยุตฺตกํ
(ข้อความที่ควรเก็บไว้ในหทัย)
[๕๘๔]

ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์


การกล่าวถึงสิ่งที่ผิดว่าผิด การกล่าวถึงสิ่งที่ถูกว่าถูก เป็นการอนุเคราะห์คนอื่นด้วยความเป็นมิตร ด้วยความหวังดี ที่จะให้เขาเข้าใจถูกต้องว่าอะไรถูกอะไรผิด เพราะเกิดแล้วก็ต้องตาย ตายแล้วจะเป็นอะไรนอกจากเป็นตามที่ได้สะสมมาในแต่ละชาติ เพราะฉะนั้นถ้าสะสมความเห็นผิด ต่อไปก็เป็นความเห็นผิดเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมีโอกาสได้ฟังคำจริง คือ คำที่ถูกต้อง ไม่ใช่ไปบังคับใคร แต่แล้วแต่ว่าบุคคลนั้นสามารถที่จะสะสมมาที่จะเป็นผู้ตรงที่จะรู้จักผู้ที่ประเสริฐที่สุด คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือว่าไม่ได้สะสมมาที่จะถึงความรู้จักความเป็นพุทธะ ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปติดในบุคคล ผู้นั้นเป็นครูผู้นั้นเป็นอาจารย์จะพูดอะไรก็เชื่อ แต่ว่าการที่เรามีโอกาสพูดถึงสิ่งที่ถูกต้องด้วยความหวังดี เพื่อประโยชน์ ความเป็นมิตรที่ดี ก็เพื่อว่าใครที่มีโอกาสจะได้ฟังได้พิจารณา ได้ไตร่ตรอง ได้เข้าใจถูก

เพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชน์แก่คนทั้งหลาย เพราะฉะนั้นคำจริงทั้งหมดเป็นประโยชน์ ผู้ที่ได้ฟังเห็นประโยชน์ก็รู้ว่าถ้าสิ่งใดผิด ก็กล่าวให้รู้ว่าผิด สิ่งใดถูกก็กล่าวให้รู้ว่าถูก อันนั้นเป็นประโยชน์ ก็ควรจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... เก็บไว้ในหทัย


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 25 พ.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
petsin.90
petsin.90
วันที่ 25 พ.ย. 2564

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ